Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alzheimer Café Bommelerwaard

Donderdag 20 november in De Weesboom, Ammerzoden

gepubliceerd: vrijdag, 7 november 2014
Alzheimer Café Bommelerwaard

Op don­der­dag 20 no­vem­ber 2014 wordt in Party­cen­trum De Wees­boom, Voor­straat 17, 5324 AT Am­mer­zo­den weer een avond van Alzheimer Café Bom­me­ler­waard geor­ga­ni­seerd.

Thema: Vei­lig­heid in en om het huis

De meeste mensen met dementie blijven zo lang moge­lijk thuis wonen, in de eigen ver­trouwde omge­ving. Naarmate de ziekte vor­dert zijn meer maat­regelen nodig om de leef­om­ge­ving veilig te hou­den. Bij de aanpas­sing van een huis voor mensen met dementie gaat het vooral om comfort, vei­lig­heid, structuur en herken­baar­heid.

Pre­sen­ta­tie door dr. ir. Joost van Hoof, o.a. verbon­den aan het Fontys Expertise­cen­trum Ge­zond­heid & Techno­lo­gie.

Joost van Hoof is onder­zoe­ker een pro­mo­veerde aan de TU Eindhoven op een studie naar dementie en wonen. Hij legt de nadruk op lowtech en goedkope oplos­singen die mensen zelf kunnen toepassen.

Vanaf 19.00 uur is ie­der­een van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur. Kom gerust kijken. De toegang is gratis.

Vragen

Ingrid van Kempen en Irene Vermeulen, psychologen, Tel. 073 611 9170
Saskia Cornelissen, man­tel­zorg­con­su­lent, Tel. 0418 634 231

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer