Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Spullewaard sponsort mede transport naar Riga

gepubliceerd: donderdag, 6 november 2014
Spullewaard sponsort mede transport naar Riga

De Letse kerk zet in op de aanbevelingen op de gezins­synode. Ze richt een huis op voor pas­to­rale hulp aan jonge gezinnen, alleenstaande moe­ders, omgang met kin­de­ren met een beper­king en advies voor jonge echtparen.

De Duitse stich­ting Boni­fa­tius­werke heeft twee huizen in het centrum van de stad mede gefi­nan­cierd en Pa­ro­chie Maria-Magdalena met hulp van de lokale vica­ris Andris kravalis maakt gre­tig gebruik van de moge­lijk­he­den die dit biedt.

De mensen achter het Huis van de Eenheid bouwen een brug tussen donateurs en de concrete hulp­vraag. Vorige week is weer een stamp­volle vracht­wa­gen met goe­de­ren ver­trok­ken rich­ting Letland. De com­mis­sie herbestem­ming van het bisdom heeft vier biecht­stoelen ter beschik­king gesteld.

Omdat er in de vracht­wa­gen ruimte overbleef, zijn er bij de kringloopwinkel in Zalt­bom­mel, De Spulle­waard, goe­de­ren gekocht met hoge kor­ting en met behulp van sponsors. Zo werd ook de over­volle pastoriezol­der van Hedel opgeruimd en toevalli­ger­wijs wilde de bewoner bij het bisdomdepot verzamelde spullen mee­ge­ven. Een aantal pa­ro­chi­anen kwamen ook nog spon­taan spullen brengen.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer