Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Collecte Alzheimer Nederland

Collecteweek van 3 t/m 8 november 2014

gepubliceerd: dinsdag, 28 oktober 2014

In de week van 3 tot en met 8 no­vem­ber vindt de collecte van Alzheimer Neder­land plaats, zo ook in de Bom­me­ler­waard. In heel Neder­land gaan ruim 25.000 collectanten op pad om geld in te zamelen.

Alzheimer Neder­land werkt al der­tig jaar aan een betere kwali­teit van leven voor mensen met dementie - waar­van de ziekte van Alzheimer de meest voor­ko­mende vorm is - en hun omge­ving. Door hulp en in­for­ma­tie te bie­den en op te komen voor hun belangen.

Met 52 regionale afdelingen en ruim twee­hon­derd Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Neder­land een lan­de­lijk net­werk van betrokken vrij­wil­li­gers. Daar­naast fi­nan­ciert Alzheimer Neder­land weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar be­han­de­ling, preventie en gene­zing van dementie.

De stich­ting is volle­dig af­han­ke­lijk van par­ti­cu­liere giften.

Jezelf verliezen

Dag in dag uit worstelen hon­derd­dui­zen­den mensen in Neder­land met de gevolgen van dementie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrij­zing neemt dit aantal de ko­men­de jaren snel toe. Eén op de vijf mensen wordt door de ziekte getroffen. Dementie is daar­mee hard op weg de grootste en meest kost­ba­re ziekte te wor­den in Neder­land.

Alzheimer is een ontluis­te­rende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, iden­ti­teit en emoties verliest. Uit­ein­de­lijk vernie­tigt de ziekte het meest waarde­volle dat een mens bezit: zich­zelf. Wat begint met vergee­tach­tig­heid leidt uit­ein­delijk tot totale ont­red­de­ring en tot de dood.

Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer onder­zoek naar oor­zaken en oplos­singen is nood­za­ke­lijk om Alzheimer te kunnen over­win­nen. En daarvoor is veel geld nodig.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer