Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Eerste week gezinssynode

Tweede week synode vooral gesprekken in kleinere groepen

gepubliceerd: vrijdag, 10 oktober 2014
foto: Mazur/catholicnews.org.uk
Paus Franciscus begroet de fotograaf vlak voordat hij de synode opent
Paus Franciscus begroet de fotograaf vlak voordat hij de synode opent

De eerste week van de buitengewone synode over het gezin zit er bijna op. Het weekend is een periode van rust en overdenking. Ook wordt achter de schermen gewerkt aan het verslag van de plenaire sessies die de afgelopen dagen hebben plaats­ge­von­den. Volgende week gaat het gesprek verder, voornamelijk in kleinere groepen.

Australisch echtpaar Pirola

Paus Franciscus heeft bij de opening van de synode de deelnemende synodevaders gevraagd open met elkaar te spreken en met respect naar elkaar te luisteren, ook over thema’s waarover de meningen mogelijk verdeeld zijn. De voorzitters van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties wereldwijd zijn onder anderen toegesproken door het Australische echtpaar Pirola, al 55 jaar gelukkig getrouwd, ouders van vier kinderen en grootouders van acht kleinkinderen.

Zij schetsten een beeld van waar katho­lie­ke echtparen in de dagelijkse praktijk van hun gezinsleven en in de parochie mee te maken hebben. Volgens dit echtpaar wordt de schoonheid van de kerkelijke leer over huwelijk en gezin vaak niet gezien omdat de taal waarin deze wordt uitgedrukt ‘als van een andere planeet’ is voor ‘gewone’ mensen.

Eindverslag

De bijdragen van de deelnemers van de synode worden tijdens deze synode niet gepubliceerd. Tevens heeft de secretaris-generaal van de synodekardinaal Baldisseri de deelnemers verzocht hun bijdragen niet te distribueren. Het besprokene zal een plek krijgen in het verslag dat aan het eind van de synode zal worden ge­pre­sen­teerd.

Kleinere groepen

Komende week gaan de synodevaders in kleinere groepen dieper in op de onderwerpen zoals die zijn aangestipt in het werk­do­cu­ment dat als uitgangspunt dient voor deze synode. In dit document zijn onder meer de uitkomsten van de vragenlijsten verwerkt, die eind 2013 zijn rondgestuurd om de pastorale praktijk rondom huwelijk en gezin wereldwijd in kaart te brengen.

Hardnekkig misverstand

Het blijft een hardnekkig misverstand in veel media dat de paus een wereldwijde peiling heeft laten houden naar de mening van katho­lie­ken over allerlei zaken rond huwelijk en gezin. Dit is al eerder stellig ontkend bij monde van pater Lombardi, de woordvoerder van het Vaticaan. De vragen waren gericht op het in kaart brengen van de praktijksituaties in de parochies en zeker niet bedoeld om meningen te polsen.

De praktijkschets die dit heeft opgeleverd, maakt duidelijk waar de uitdagingen liggen in relatie tot het gezin in de context van de evan­ge­li­sa­tie en het pastoraat. Er wordt dan ook, zoals paus Franciscus wilde, vanuit een pastorale invalshoek gesproken over veel meer kwesties dan slechts over in de media vaak genoemde thema’s als echtscheiding, abortus en homo­sek­sua­li­teit. (Rkkerk.nl)

Werk­do­cu­ment

Het Instrumentum Laboris, oftewel het werk­do­cu­ment voor deze buitengewone synode is nu ook be­schik­baar in officiële Neder­landse vertaling.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer