Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Franciscanen in de Bommelerwaard

gepubliceerd: maandag, 6 oktober 2014
Emeritus-pastoor Ben van Bronkhorst
Emeritus-pastoor Ben van Bronkhorst

Aan de voor­avond van het Fran­cis­cus­feest, zater­dag­avond 4 ok­to­ber 2014, hield emeritus pastoor Ben van Bronkhorst een verhaal over de ge­schie­de­nis van de Fran­cis­ca­nen in de Bom­me­ler­waard. Op veler verzoek paatsen we dit verhaal op de web­si­te alsook in het volgende pa­ro­chie­blad.

Fran­cis­ca­nen in De Bom­me­ler­waard

Jan Ooms, fran­cis­caan uit Megen,kwam rond 1650, in roerige tij­den, “als mis­sio­na­ris” in De Bom­me­ler­waard terecht. Hij trok rond als marskramer en verkon­digde het Goede Nieuws overal waar hij kwam. In 1651 werd hij de stichter van een vaste missie in De Bom­me­ler­waard.

In 1662 werd de statie van Zalt­bom­mel, tot die tijd bediend door de jezuïeten, over­ge­no­men door de Fran­cis­ca­nen en na het over­lij­den van Jan Ooms, in 1674, kwamen er drie op­vol­gers: in Am­mer­zo­den, in Driel en in Rossum. Am­mer­zo­den en Zalt­bom­mel bleven steeds fran­cis­caanse pa­ro­chies, maar in Driel benoemde de Bossche vica­ris in 1723, tegen alle afspraken in, een seculier pries­ter!!!

Begin zesti­ger jaren

Zo werd het begin zesti­ger jaren van de vorige eeuw. De fran­cis­ca­nen brachten een stuk vernieu­wing in het pa­ro­chie­pas­to­raat door projecten in Noord-Holland en Friesland. Daar werd door de bis­schop­pen over ge­spro­ken en mgr. Bekkers trad in overleg met de Provinciale Overste van de Neder­landse Fran­cis­ca­nen (de latere pastoor van Rossum/Hurwenen Linus Grond) of zo’n project ook moge­lijk zou zijn in De Bom­me­ler­waard. En zo werd het pas­to­raat in De Bom­me­ler­waard vanaf eind au­gus­tus 1965 toe­ver­trouwd aan de Fran­cis­ca­nen.

Na drie eeuwen hun stempel te hebben gedrukt op het gees­te­lijk leven en vaak ook op het maat-schappe­lijk klimaat van Am­mer­zo­den en Zalt­bom­mel, mochten de Fran­cis­ca­nen van toen af op weg met alle katho­lie­ken van De Bom­me­ler­waard. Volgens de verhalen die over hen nog steeds de ronde doen in Alem, Am­mer­zo­den, Hedel, Kerkdriel, Rossum/Hurwenen, Velddriel en Zalt­bom­mel deden zij dat met verve en zij lieten bij velen een onuitwis­ba­re indruk achter. Als u een van hun namen laat vallen in een gesprek, volgt er steevast een pracht van een anekdote.

Veel werk is tussen 1965 en 2009 verzet. In de beste jaren waren er zelfs 14 fran­cis­ca­nen hier werk­zaam. Het pas­to­raat kreeg een heel ander gezicht en tal­loze vrij­wil­li­gers gaven hun beste krachten aan het pa­ro­chie­werk.

Langzamer­hand nam het aantal pastores af en in 1997 zagen de fran­cis­ca­nen zich genood­zaakt de verant­woor­de­lijk­heid voor de pas­to­rale zorg terug te geven aan het Bisdom. Jos van Zeelst en ik bleven hier nog wel werken. Jos nam afscheid in 2004 en ik op 1 juni 2009.

Fran­cis­cus­paro­chie

We waren toen al enkele jaren bezig met de Pas­to­rale Eenheid Bom­me­ler­waard en de vor­ming van EEN pa­ro­chie was op han­den. Bij die pa­ro­chie hoorde een nieuwe naam en ik vroeg bij de afscheids­vie­ring om ter ere van al de Fran­cis­ca­nen die hier werkten en hun best deden om de geest en de in­spi­ra­tie van Fran­cis­cus levend te hou­den in deze streken de nieuw te vormen pa­ro­chie de naam van Fran­cis­cus te geven. Dat lukte en zo vier­den wij op 4 en 5 ok­to­ber het feest van onze patroon­hei­lige.

Moge zijn geest en zijn levens­pro­gramma ons allen in­spi­re­ren.

Emeritus-pastor Ben van Bronkhorst ofm.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer