Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Russische kerkmuziek en haar betekenis voor de Liturgie

Donderdagavond 13 november vanaf 19.30 uur

gepubliceerd: vrijdag, 3 oktober 2014
Russische kerkmuziek en haar betekenis voor de Liturgie

Op don­der­dag­avond 13 no­vem­ber zal Drs. A.C.J. van Oostrom in de “Grote Aak” in Zalt­bom­mel om 19.30 uur een powerpoint­pre­sen­ta­tie hou­den over “De Russische kerk­mu­ziek en haar bete­ke­nis voor de Liturgie”.

In de lezing wor­den de ver­schil­lende aspecten van de Russische Kerk­mu­ziek, zoals deze door de orthodoxe gelo­vi­gen in de Slavische lan­den tij­dens de li­tur­gische vie­rin­gen gebruikt wordt, belicht.

De pre­sen­ta­tie zal uit de volgende onder­de­len bestaan:

A) De essentie van de Russische kerk­mu­ziek in algemene zin en de ver­schil­lende voor­drachts­wij­zen

B) Het systeem in algemene zin,de soorten gezang en de ver­schil­lende zang­wij­zen

Ge­schie­de­nis van de muziek

C) De periode tot de invoe­ring van de meerstemmig­heid (ca. 1650)

D) Van de invoe­ring der meerstemmig­heid tot de ok­to­berre­volutie in 1917

Vanaf onder­deel B zullen alle onder­de­len door muzikale frag­menten verdui­de­lijkt en onder­steund wor­den.

Details

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer