Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Synode over het gezin gaat zondag van start

Zondag 5 t/m zondag 19 oktober 2014 in Rome

gepubliceerd: donderdag, 2 oktober 2014
Synode over het gezin gaat zondag van start

De Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bis­schop­pen­synode gaat zondag 5 oktober 2014 in Rome van start met als thema “De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evan­ge­li­sa­tie”. Voor de Neder­landse Bis­schop­pen­conferentie neemt de voorzitter, kardinaal Eijk, deel aan de synode.

Net als aan alle andere voorzitters is hem verzocht de tekst van zijn bijdrage tijdens de synode op voorhand aan de Secretaris-Generaal van de synode toe te sturen. De synode begint met verspreid over de dagen meerdere plenaire sessies waarbij alle deelnemers debatteren aan de hand van een afgebakend thema, altijd gerelateerd aan de pastoraal rond huwelijk en gezin.

Werk­do­cu­ment

Ter voorbe­reiding is bovendien eerder dit jaar een werk­document verschenen, waarin onder meer antwoorden van de eind vorig jaar rond gestuurde vragenlijst zijn verwerkt. Dit document geeft zo een inzicht in wat wereldwijd speelt in het pastoraat rond huwelijk en gezin en de uitdagingen waar pastorale teams op dit gebied voor staan. De in dit werk­do­cu­ment aangestipte onderwerpen komen terug in de te bespreken thema’s op de synode.

Na de plenaire sessies staan er ook gespreks­ronden in kleinere groepen op het pro­gram­ma. De deelnemers kunnen dan in kleinere kring dieper op bepaalde onderwerpen in gaan. Er wordt van al het besprokene verslag­legging gedaan met de bedoeling dit in een document samen te vatten dat tijdens de laatste dagen van de synode wordt ge­pre­sen­teerd en goedgekeurd.

Vervolg op Wereldgezinsdagen in Philadelphia in 2015

Daarnaast staat er nog een gewone bis­schop­pen­synode over het gezin gepland in oktober 2015, waar bis­schop­pen aan zullen deelnemen die door de Bis­schop­pen­conferenties worden afgevaardigd.

Op wat tijdens de synode wordt besproken zal ook worden voort­ge­bouwd tijdens de Katho­lie­ke Wereld­gezins­dagen in Philadelphia, Verenigde Staten, van 22 tot en met 27 september 2015, waaraan kardinaal Eijk ook zal deelnemen en waar hij een lezing zal houden binnen het kader van een panel­discussie. Doel­stelling van deze dagen is gezinnen wereldwijd met elkaar in contact te brengen voor gebed en uitwisseling en om samen het huwelijk en het gezin als geschenk van God te vieren.

Mee bidden

De Kerk acht gebed voor de synode onont­beerlijk. Zij gelooft in de leiding door de Heilige Geest. Daarom roept zij alle gelovigen wereldwijd op om God te vragen de synode die nu in oktober plaatsvindt, te zegenen en vruchtbaar te maken voor heel zijn Heilige Kerk.

Zalig­ver­klaring

Paus Paulud VI zal zondag 19 oktober 2014 zalig worden verklaardOp de laatste dag van de synode, zondag 19 oktober, zal paus Paulus VI worden zaligverklaard. Deze paus schreef onder meer de encycliek Humanae Vitae (1968), over het chris­te­lijk huwelijk, die uitkwam in de periode van flower power en de seksuele revolutie. Op bijval van hen die geloofden in de seksuele revolutie kon deze paus niet bepaald rekenen.

Paus Franciscus vindt het passend de zalig­verklaring van deze pleit­bezorger voor het huwelijk zoals God dat bij de schepping heeft ingesteld, te combineren met de afsluiting van de synode over het huwelijk en het gezin. Ook bij deze zalig­verklaring is kardinaal Eijk als deelnemer aan de synode aanwezig. (Rkkerk.nl)

Lees verder

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer