Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Tandemtocht 2bike4alzheimer heeft 34 teams

Sponsortocht in het weekend van 20 en 21 september 2014

gepubliceerd: dinsdag, 9 september 2014
Tandemtocht 2bike4alzheimer heeft 34 teams

In het weekend van 20 en 21 sep­tem­ber 2014 is de derde editie van 2bike4alzheimer. De deel­ne­mers fietsen in 24 uur op tandems een route van 400 kilo­me­ter waarbij ze ook ’s-Hertogen­bosch passeren. Maar liefst 34 teams doen mee aan deze sponsor­tocht. Zij komen in actie om zoveel moge­lijk geld bij elkaar te brengen voor onder­zoek naar de ziekte van Alzheimer.

Meer aan­dacht voor de ziekte van Alzheimer

De tandem­tocht is een ini­tia­tief van Gerda van Ginneken en John van Dongen, bei­den erva­ringsdes­kun­digen als het gaat om de ziekte van Alzheimer. Gerda van Ginneken: “Mensen met dementie raken de regie kwijt over hun leven. Tandem rij­den is ook een zaak van goed afstemmen met elkaar, dat is ook nodig in de familie waar dementie speelt.

In Neder­land hebben 250.000 mensen dementie en zeker evenzoveel mensen die dit van dichtbij meemaken. Bijna ie­der­een kent wel iemand die lijdt aan een vorm van dementie, maar te weinig mensen kennen de impact van de ziekte. De 2bike4alzheimer tandem­tocht wil aan­dacht vragen voor de ziekte en zoveel moge­lijk geld inzamelen voor onder­zoek.

John van Dongen: “We willen sportivi­teit combineren met het inzamelen van geld voor onder­zoek. Alleen met onder­zoek kunnen we deze ingrijpende ziekte voor de patiënt en zijn omge­ving bestrij­den. Om mee te fietsen hoef je zelf geen Alzheimerpatiënt te zijn, en is alleen een goede conditie be­lang­rijk.” De actie is een volle­dig vrij­wil­li­gersini­tia­tief, met onder­steu­ning van Alzheimer Neder­land.

De route gaat langs ‘s-Hertogen­bosch

Het startschot wordt gelost op zater­dag­och­tend 20 sep­tem­ber in Haar­lem bij SV Olympia om 10.00 uur. De route gaat via stempel­plaatsen in Zeven­hui­zen, Zeven­bergen, ‘s Hertogen­bosch, Nederasselt, Beek­bergen, Herxen, Nunspeet naar de finish in Amersfoort. Hier finishen alle teams op 21 sep­tem­ber rond het mid­daguur op het Eemplein waar we ze samen met de burge­mees­ter van Amersfoort en Gea Broekema (directeur Alzheimer Neder­land) fees­te­lijk binnenhalen.
De teams kunnen in ‘s-Hertogen­bosch gebruik maken van de facili­teiten van het Koning Willen 1 College. De deel­ne­mers passeren deze stempel­post tussen 19.30 uur en 22.00 uur en wor­den daar fees­te­lijk onthaald en weer uitgezwaaid door alle mensen die deze hel­den willen onder­steunen voordat ze de avond en nacht in fietsen.

Opbrengst naar onder­zoek

De opbrengst gaat dit jaar naar twee onder­zoeken naar de rol van bloedvaten bij dementie. Alle opbrengsten van de teams komen volle­dig ten goede aan onder­zoek. Bij de keuze voor de beste­ding van de opbrengst is de Stich­ting geadviseerd door Alzheimer Neder­land. Het betreft onder­zoeken van het Radboud Alzheimer Centrum Nijmegen en het Alzheimer Centrum Limburg. In 2013 bracht 2bike4alzheimer bijna € 74.000 bijeen voor onder­zoek.

Meer in­for­ma­tie

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer