Activiteitenoverzicht 2013 - 2014Overzicht van activiteiten die in het werkjaar 2014-2015 gaan plaatsvinden."> Activiteitenoverzicht 2013 - 2014Overzicht van activiteiten die in het werkjaar 2014-2015 gaan plaatsvinden." /> Katholiek Bommelerwaard - Nieuws

Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Overzicht van activiteiten 2014/2015

Aangepaste versie van 3 september

gepubliceerd: maandag, 8 september 2014

Over­zicht van ac­ti­vi­teiten die in het werk­jaar 2014-2015 gaan plaats­vin­den.

September
11 sep­tem­ber 20.00 uur Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel; pas­to­raats­groep
16 sep­tem­ber 20.00 uur Hedel, bij­een­komst voor de kosters
17 sep­tem­ber 20.00 uur Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel; pa­ro­chie­bestuur,
20-28 sep­tem­ber Vredesweek, collecte in alle kerken
20 sep­tem­ber 19.30 uur Kerkdriel; Eucha­ris­tie in de Poolse taal
21 sep­tem­ber 11.00 uur Kerkdriel, Oecu­me­nische vie­ring, prot. kerk
23 sep­tem­ber 20.00 uur pastorie Velddriel; bij­een­komst werk­groepen gezins­vie­ringen
24 - 28 sep­tem­ber Taizé-dagen in Riga; pastor Schevers gaat daar met een groepje jon­ge­ren heen.
28 sep­tem­ber 11.00 uur Zalt­bom­mel, oecu­me­nische vie­ring, Sint Maarten
28 sep­tem­ber 9.30 uur Rossum, oecu­me­nische vie­ring, rk kerk
28 sep­tem­ber 11.00 uur Kerkdriel, Eucha­ris­tie met Tilburgs Byzan­tijns koor
30 sep­tem­ber 20.00 uur Zalt­bom­mel, bij­een­komst werkgr. avond­wake
Oktober
1 ok­to­ber kopijdatum pa­ro­chie­blad 4
4 ok­to­ber 17.30 uur Agapè-maal­tijd in Rossum, rk kerk
5 ok­to­ber 10.00 uur Fran­cis­cus­vie­ring in Kerkdriel;
op 4 en 5 ok­to­ber geen vie­rin­gen in de overige kerken!
9 ok­to­ber 20.00 uur pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, pas­to­raats­groep
12 ok­to­ber 11.00 uur Kerkdriel; gezins­vie­ring
14 ok­to­ber 20.00 uur Kerkdriel, bij­een­komst oecumene
15 ok­to­ber 20.00 uur Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, pa­ro­chie­bestuur
18 - 26 ok­to­ber herfst­va­kan­tie basis­scho­len
18 en 19 ok­to­ber collecte Wereld­mis­sie­dag in alle kerken
18 ok­to­ber 19.30 uur Kerkdriel; Eucha­ris­tie in de Poolse taal
19 ok­to­ber KVO-vie­ring in Am­mer­zo­den
25 ok­to­ber ver­schij­ningsdatum pa­ro­chie­blad 4
November
1 no­vem­ber, 19.00 uur Aller­hei­ligen, Eucha­ris­tie­vie­ring Kerkdriel
2 no­vem­ber Aller­zie­len (voor de vie­rin­gen zie het li­tur­gisch rooster)
9 no­vem­ber 11.00 uur Kerkdriel, gezins­vie­ring
10, 17 en 24 no­vem­ber Kerkdriel Oecu­me­nische bijbel­bij­een­komsten
12 no­vem­ber 19.00 uur Leijenstein Oecu­me­nische her­den­king van de over­le­de­nen
15 en 16 no­vem­ber Nationale Jon­ge­ren­col­lec­te in alle kerken
15 no­vem­ber 19.30 uur Kerkdriel; Eucha­ris­tie in de Poolse taal
16 no­vem­ber 11.00 uur Zalt­bom­mel, oecu­me­nische vie­ring in het Anker
19 no­vem­ber 20.00 uur Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, pa­ro­chie­bestuur
26 no­vem­ber kopijdatum Pa­ro­chie­blad nr. 5
29 no­vem­ber 19.00 uur Zalt­bom­mel, vormsel­vie­ring voor Zalt­bom­mel, Rossum en Hedel
30 no­vem­ber-21 de­cem­ber collecte Bis­schop­pe­lijke Ad­vents­ac­tie in alle kerken
30 no­vem­ber 9.30 uur Rossum, oecu­me­nische vie­ring, prot. Kerk
30 no­vem­ber 11.00 uur Kerkdriel, oecu­me­nische vie­ring, prot. kerk
December
11 de­cem­ber Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, Pas­to­raats­groep
16 de­cem­ber 20.00 uur kerstsamenzang in Rossum, rk kerk
17 de­cem­ber Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, Pa­ro­chie­bestuur
20 de­cem­ber - 4 januari kerst­va­kan­tie basis­scho­len
20 de­cem­ber Ver­schij­ningsdatum pa­ro­chie­blad nr. 5
20 de­cem­ber 19.30 uur Kerkdriel Eucha­ris­tie in de Poolse taal
20 de­cem­ber Zalt­bom­mel, Volkskerstzang in de St. Martinus­kerk
25 de­cem­ber Kerst­mis (voor de vie­rin­gen zie het li­tur­gisch rooster)
26 de­cem­ber 11.00 uur Tweede Kerst­dag, Eucha­ris­tie­vie­ring Kerkdriel
31 de­cem­ber Oudjaar (voor de vie­rin­gen zie het li­tur­gisch rooster)
31 de­cem­ber Kopijdatum voor Pa­ro­chie­blad 2015-1
Januari 2014
1 januari 11.00 uur Nieuw­jaars­vie­ring in Zalt­bom­mel
3 januari 20.00 uur Nieuw­jaars­re­cep­tie van het bestuur in Zalt­bom­mel
13 januari 20.00 uur Pastorie Am­mer­zo­den, bij­een­komst lectoren
Medio januari Actie Kerk­ba­lans in alle kerken
21 januari Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, Pa­ro­chie­bestuur,
24 januari ver­schij­ningsdatum pa­ro­chie­blad 2015-1
25 januari Kerkdriel, oecu­me­nische vie­ring, rk kerk
Februari
8 februari 11.00 uur Kerkdriel, Schelpjes­vie­ring
12 februari, Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, Pas­to­raats­groep
14/15 februari Carnavals­vie­ringen in Am­mer­zo­den, Kerkdriel, Velddriel en Zalt­bom­mel
18 februari - 5 april Vas­ten­ac­tie, in alle kerken
18 februari Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, pa­ro­chie­bestuur
25 februari 19.15 uur Rossum, oecu­me­nisch avond­ge­bed in rk kerk
Maart
4 maart kopijdatum Pa­ro­chie­blad nr. 2
4 maart 19.15 uur Rossum, oecu­me­nisch avond­ge­bed in rk kerk
18 maart 19.00 uur Kerkdriel - oecu­me­nische vie­ring in de Leijenstein
18 maart Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, Bestuurs­ver­ga­de­ring
18 maart 19.15 uur Rossum, oecu­me­nisch avond­ge­bed in rk kerk
20 maart 19.00 uur Am­mer­zo­den, Vormsel­vie­ring
21/22 maart Stille Omgang in Am­ster­dam, deelname moge­lijk aan bus­reis en jon­ge­renbus olv pastor Schevers
25 maart 19.15 uur Rossum, oecu­me­nisch avond­ge­bed in rk kerk
28 maart ver­schij­ningsdatum Pa­ro­chie­blad 2
28 maart 19.00 uur Kerkdriel, Vormsel­vie­ring
29 maart 9.30 uur Rossum oecu­me­nische Palmpasen­vie­ring
29 maart 11.00 uur Zalt­bom­mel Oecum. palmpasen­vie­ring Martinus
April
5 april Pasen (voor de vie­rin­gen zie het li­tur­gisch rooster)
6 april 11.00 uur Tweede Paas­dag, Eucha­ris­tie­vie­ring in Kerkdriel
9 april Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, Pas­to­raats­groep
11 april 19.00 uur Velddriel Vormsel­vie­ring
15 april Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, pa­ro­chie­bestuur
26 april collecte roe­pingen­zon­dag in alle kerken
26 april 9.30 uur Alem Eerste H. Communie (eventueel samen met Rossum)
Mei
2 - 10 mei mei­va­kan­tie basis­scho­len
3 mei 10.00 uur
14.00 uur
eucha­ris­tie in Hedel en bede­vaart naar de Zoete Moeder in Den Bosch
vesper­vie­ring in de ka­the­draal;
op 2 en 3 mei geen vie­rin­gen in de overige kerken!
4 mei Nationale Herden­king - Bij­een­komsten op ver­schil­lende plaatsen - zie de plaat­se­lijke pers
10 mei 9.30 uur Am­mer­zo­den Eerste H. Communie (Moeder­dag)
14 mei 10.00 en 13.00 uur Kerkdriel Eerste H. Communie (Hemel­vaarts­dag)
17 mei 11.00 uur Hedel Eerste H. Communie
20 mei Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel Pa­ro­chie­bestuur,
23 - 24 mei Week voor de Neder­landse Mis­sio­na­ris
24 mei 11.00 uur Zalt­bom­mel, oecu­me­nische vie­ring Sint Maarten
27 mei kopijdatum Pa­ro­chie­blad 3
31 mei 9.30 uur Rossum, oecu­me­nische vie­ring
31 mei 11.00 uur Zalt­bom­mel, Eerste H. Communie
31 mei 11.00 uur Kerkdriel Oecu­me­nische vie­ring, protest. kerk
Juni
8 juni Pink­ste­ren (voor de vie­rin­gen zie het li­tur­gisch rooster)
9 juni 20.00 uur Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel, bij­een­komst werk­groepen Eerste H. Communie
11 juni Pas­to­raats­groep, Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel
17 juni Pa­ro­chie­bestuur, Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel
20 juni ver­schij­ningsdatum pa­ro­chie­blad 3
22 juni Oecu­me­nische vie­ring in Zalt­bom­mel, het Anker
28 juni 11.00 uur Kerkdriel, vie­ring 60 jaar Martinus, vrij­wil­li­gers­vie­ring
Juli
18 juli - 30 au­gus­tus zomer­va­kan­tie basis­scho­len

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer