Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

175 jaar St.Cornelius-bedevaart naar Bokhoven

Zondag 14 september per sloep vanaf Ammerzoden

gepubliceerd: maandag, 18 augustus 2014
foto: www.parochiebokhoven.nl
175 jaar St.Cornelius-bedevaart naar Bokhoven

In Bokhoven staan de zon­dags­vie­ringen van de maand sep­tem­ber altijd in het teken van Sint Cornelius, de bescherm­hei­lige van de boeren en het rundvee; zijn voor­spraak wordt inge­roe­pen bij epilepsie, kramp, zenuw- en oorkwalen. De eerste bede­vaart vond hier plaats op 16 sep­tem­ber 1839; dit jaar dus 175 jaar gele­den.

Nog steeds komen gelo­vi­gen in de maand sep­tem­ber van heinde en ver naar de zon­dagse vie­rin­gen die – bij goed weer – in de buitenlucht wor­den gehou­den. Regel­ma­tig wor­den koren uit de omge­ving gevraagd die vie­rin­gen muzikaal op te luis­te­ren. Het thema van de vie­rin­gen van 2014 is “Cornelius; wat zegt hij ons?”

Op zon­dag 14 sep­tem­ber aanstaande om 11.00 uur zingt het Gemengd Koor van Am­mer­zo­den in Bokhoven en oud-pastoor B. van Bronkhorst ofm. is dan de voor­gan­ger.

Voor deze gelegen­heid willen we oude tij­den doen herleven: Hans van Zeelst (van de ‘sloepenverhuur’) heeft zich bereid verk­laard om met een aantal sloepen de over­tocht te maken van Am­mer­zo­den naar Bokhoven en terug. De prijs voor een retourtje is € 3 (te voldoen vόόr de afvaart in Am­mer­zo­den). De eerste boot vertrekt om ongeveer 9.45 uur vanaf de stei­ger van Het Oude Veerhuis in Am­mer­zo­den en om 13.15 uur vertrekt de laatste boot vanaf de stei­ger bij Het Veerhuis in Bokhoven.

N.B. Bij slecht weer varen de ‘sloepen’ NIET!!!

Aanmel­den

Wilt u met een van de sloepen mee naar de vie­ring van 14 sep­tem­ber om 11.00 uur in Bokhoven, dan vragen wij u vrien­de­lijk zich vόόr 5 sep­tem­ber aanstaande per e-mail te mel­den via:

Dan hoeven we op 14 sep­tem­ber niemand teleur te stellen.

Bij voor­baat onze harte­lijke dank aan Jeroen Roeters van Het Oude Veerhuis in Am­mer­zo­den en Johan van de Leeden van Het Veerhuis in Bokhoven (hij ziet graag dat u daar een con­sump­tie gebruikt!) voor de verleende mede­wer­king. Hope­lijk tot 14 sep­tem­ber om 11.00 uur in Bokhoven.

Emeritus-pastoor
B. van Bronkhorst ofm.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer