Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Uitnodiging Impulsdag Tiener- en Jongerenwerk

Zaterdag 20 september 2014 in Nieuwkuijk

gepubliceerd: zondag, 27 juli 2014
Uitnodiging Impulsdag Tiener- en Jongerenwerk

Op zaterdag 20 september wordt een impulsdag geor­ga­ni­seerd door het nieuwe team Jeugd & Jongeren van het Bisdom ’s-Her­to­gen­bosch. Het pastoraal kader en enthousiaste (aspirant) vrij­wil­lig­ers is welkom in Abdij Mariënkroon voor planning, informatie en inspiratie.

Team Jeugd & Jongeren

Sinds 1 april jl. is het nieuwe team Jeugd & Jongeren van het bisdom van ’s-Her­to­gen­bosch aan de slag voor het tiener- en jon­ge­ren­werk in de parochies van ons bisdom. Na een periode waarin dit werk op een lager pitje heeft gestaan in ons bisdom, hebben we nu de moge­lijk­heid gekregen om er weer meer aandacht aan te besteden. Een van onze speer­punten hierbij is het vormen van een nieuw netwerk waarbij betrok­ke­nen van tiener- en jon­ge­ren­werk geïnformeerd worden, elkaar weten te vinden en elkaar kunnen onder­steunen.

Impulsdag voor pastoraal kader en vrij­wil­lig­ers

Om hiermee een gezamenlijke start te maken, willen we u heel graag uit­no­di­gen voor de Impulsdag voor pastoraal kader en vrij­wil­lig­ers die actief zijn (of willen worden) in het tiener- en jon­ge­ren­werk. Deze vindt plaats op zaterdag 20 september in abdij Mariënkroon, Abdijlaan 12, Nieuwkuijk van 13.00-16.30 uur.

Het doel van deze Impulsdag is om iedereen die actief is in het tiener- en jon­ge­ren­werk de kans te bieden om andere betrok­ke­nen rondom tiener- en jon­ge­ren­werk te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en (nieuwe) ideeën op te doen. Daartoe is een middag­pro­gramma opgesteld met onder meer een inspirerende inleiding van Marc Bollerman, landelijk beleids­me­de­werker Jon­ge­ren­werk.

Op deze eerste Impulsdag zullen wij ook het werkplan rondom tieners en jongeren in ons bisdom verder aan u toelichten. Maar vooral is er ruim de tijd voor u om met ons – het team Jeugd & Jongeren en het nieuw opgerichte Jongerenplatform Jong Bisdom Den Bosch -  en met alle deelnemers over uw gedachten en vragen rond het tiener-en jon­ge­ren­werk uit te wisselen.

Pro­gram­ma

13.00 uur
Inloop met koffie/thee
13.30 uur
Gebedsmoment en welkom door team Jong Bisdom Den Bosch
13.45 uur
Inleiding: ‘Waarom tiener-en jon­ge­ren­werk in de parochies’ door Marc Bollerman
14.30 uur
Pauze
15.00 uur
Getuigenissen van jongeren
15.30 uur
Inleiding over het beleid van Jong Bisdom Den Bosch, overlopend in uitwisselingen gesprek met de aanwezigen
16.15 uur
Slotwoord door team Jong Bisdom Den Bosch
16.30 uur
Afsluiting met borrel/ontmoeting en materialentafel
17.30 uur
Einde pro­gram­ma

Aanmelden vóór 10 september

U kunt zich t/m 10 september aanmelden voor de Impulsdag door een e-mail te sturen aan jongeren@bisdomdenbosch.nl met vermelding van uw naam, adres en parochie. U bent van harte welkom om deze uit­no­di­ging ook aan anderen in uw netwerk door te sturen die mogelijk geïn­te­res­seerd zouden zijn in deze middag.

Wij ontmoeten u graag op zaterdag 20 september!

Astrid Bakker, Susanne van den Berk, Pr. Theo Lamers
Team Jeugd & Jongeren

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer