Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Tentoonstelling - Het Hooglied

7 juli t/m 17 augustus in Zaltbommel

gepubliceerd: donderdag, 3 juli 2014
Tentoonstelling - Het Hooglied

De werk­groep Kunst in de kerk or­ga­ni­seert tij­dens de ko­men­de zomer­maan­den van 7 juli t/m 17 au­gus­tus de ten­toon­stelling Het Hoog­lied - Liefde­volle etsen van Frans de Winter in de Sint Maartens­kerk in Zalt­bom­mel.

Opening

Op Maan­dag 7 juli 2014 van 16.00 tot circa 18.00 uur zal de ope­ning plaats­vin­den in het koor / schip van de Sint Maarten. De maker van de etsen, Frans de Winter, is deze mid­dag aanwe­zig en zal een toelich­ting geven bij zijn werk. Een unieke gelegen­heid om deze bij­zon­dere kunste­naar zelf te ont­moe­ten.

Tentoon­stel­ling

De ten­toon­stel­ling Het Hoog­lied - Liefde­volle etsen van Frans de Winter is van 8 juli tot en met 17 au­gus­tus 2014 dage­lijks van 13.30 tot 16.30 uur te zien in de Sint Maartens­kerk in Zalt­bom­mel. De kerk is op maan­dag gesloten. De toegang is vrij.

Lezing

Zondag 3 au­gus­tus van 14.30 uur tot 16.30 uur ver­zorgt Frans de Winter een lezing bij de ten­toon­stel­ling. Hij ver­telt wat hem inspireerde om etsen te maken bij het fas­ci­ne­rende Bijbel­boek Hoog­lied, en wat hij met de afbeel­dingen tot uitdruk­king wil brengen. Ook de techniek van het etsen komt aan de orde. U bent deze zon­dag­mid­dag van harte welkom in de monu­mentale kerk.

Folder

 

Werk­groep Kunst in de kerk
Marika van Balken,
Pieternel Flamman
Ineke van der Zee

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer