Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Sint Martinuskerk Zaltbommel is kunstwerk rijker

gepubliceerd: woensdag, 25 juni 2014
En van de zes panelen
En van de zes panelen

De Sint Martinus­kerk van Zalt­bom­mel is een prach­tig kera­mieken kunst­werk rijker. Het zijn afbeel­dingen van het Schep­pings­ver­haal uit Genesis.

De panelen zijn gemaakt door Cornelia Henrica Maria (roepnaam Cor) van Engelen-Hermans, geboren 3 ok­to­ber 1932 te Bladel. Zij huwde in 1966 met de in Hedel geboren Johannus Michiel (roepnaam Jan) van Engelen (1924-1997). Het echtpaar woon­den vanaf 1980 in Hedel. Na de dood van haar man in 1997 ver­trok Cor naar Veldhoven, waar zij nog woont.

Als amateur­kunstenares maakte zij onder andere wandtapijten en kera­miek. In het vervaar­digen van kera­miek kreeg zij les van de Cisterzienzer pater Gerardus Johannes (kloosternaam: Raymundus) van Kessel. Raymundus van Kessel woonde en werkte als keramist in de Abij Mariënkroon te Nieuwkuijk.

Cor Hermans maakte het schep­pings­ver­haal in zes paneeltjes waar­schijn­lijk kort voor 1994, het jaar waarin het Streekarchief Bom­me­ler­waard het werk kocht. Het sierde daar bijna twin­tig jaar de werk­ka­mer van de streekarchiva­ris. Na de ophef­fing van het Streekarchief per 1 januari 2014 wer­den de panelen ge­schon­ken aan de St. Martinus­kerk.

Mevrouw Nel Tijssen-Knaven uit Zalt­bom­mel was daarna zo vrien­de­lijk om een van de panelen waar een barst in zat, vak­kun­dig te restaureren.

Bete­ke­nis

Keramieken kunstwerk

Dag 1

God zei; “Er moet licht komen” God zag dat het licht goed was,
en hij scheidde het licht van de duisternis.
Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.

Dag 2

God zei; “Er moet mid­den in het water een gewelf komen
dat de watermassa’s van elkaar scheidt.”
En zo gebeurde het, Hij noemde het gewelf hemel.

Dag 3

God zei, “Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen,
zodat er droog land verschijnt.” Het droge noemde hij aarde
en samenge­stroomde water noemde hij zee. En zo gebeurde het.

Dag 4

God zei, "Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf om de dag
te schei­den van de nacht." En zo gebeurde het,
God maakte de twee grote lichten en ook de sterren.

Dag 5

God zei, "Het water moet wemelen van levende wezens
en langs het hemelgewelf moeten vogels vliegen."
En God zag dat het goed was.

Dag 6

God zei, "De aarde moet allerlei levende wezens voort­bren­gen"
En zo gebeurde het.
God zei, "Laten we mensen maken die ons even­beeld zijn, die op ons lijken."
God schiep de mens als zijn even­beeld.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer