Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

KJD Festival - Nieuw, Puur en intens

Zaterdag 28 en zondag 29 juni 2014

gepubliceerd: vrijdag, 23 mei 2014

Lekker met je blote voeten in het gras terwijl je geniet van goede muziek op het hoofdpodium. En als je dan toch je patatje zit te eten in de achtertuin van een echte abdij, waarom niet wat meer de diepte in, vragen durven stellen over waar het écht om gaat in jouw leven?

Katholie Jon­ge­ren­dag Nieuwe stijl

Welkom op het KJD Festival 2014: de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag nieuwe stijl! De hele dag muziek, sprekers, ac­ti­vi­teiten en workshops. En zon­dag­mor­gen een grootse Eucha­ris­tie­vie­ring in de openlucht. Het KJD Festival is een feest voor ie­der­een! Ontdek wat je gelooft en geef dat han­den en voeten in je leven. Nieuw, Puur en Intens is het festival­mot­to. Durf jij deze nieuwe ont­moe­ting aan te gaan met jezelf, anderen en de Ander?

Over de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag

De al 35 jaar bestaande jaar­lijkse Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) is ingrijpend veran­derd van vorm en uitgegroeid tot een openluchtfestival. Op 28 en 29 juni 2014 zal op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk (bij ’s-Hertogen­bosch) de eerste editie plaats­vin­den van wat, zo is de bedoeling, een jaar­lijks te­rug­ke­rend feest gaat wor­den.

Over­nach­ting voor 16+

We beginnen het festival op zater­dag­avond met een inhou­de­lijk pro­gram­ma voor jon­ge­ren van zes­tien jaar en ouder. Voor wie wil is er de gelegen­heid om te over­nach­ten op de cam­ping die op het festival­ter­rein zelf wordt ingericht.

Zondag­pro­gramma voor 12+

De zon­dag­och­tend begint met een grootse openluchtmis, gevolgd door een pro­gram­ma met diverse artiesten en bands op een groot podium en - in diverse tenten - bekende en min­der bekende gasten, sprekers en workshops. Over het hele festival­ter­rein heen krijgen tal van organi­sa­ties de gelegen­heid zich te presen­te­ren.

Mariënkroon in Nieuwkuijk

De locatie Mariënkroon in Nieuwkuijk is een voor­ma­lige abdij, nu bewoond door de ge­meen­schap Focolare. De oude gebouwen liggen mid­den in het groen: een op som­mi­ge plekken haast sprookjesach­tige sfeer, waarin het nieuwe festival haar plek zal gaan vin­den.

De Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag is bestemd voor jon­ge­ren vanaf 12 jaar (de avond en nacht alleen voor 16+). Hoewel het festival zich inhou­de­lijk vooral richt op ont­moe­ting met katho­lie­ke jon­ge­ren, is het van­zelf­spre­kend toe­gan­ke­lijk voor ie­der­een, ongeacht geloofs­over­tui­ging.

Voor en door jon­ge­ren!

Het wordt bijna volle­dig geor­ga­ni­seerd door jon­ge­ren zelf: jon­ge­ren zijn zelf verant­woor­de­lijk voor de opzet, de organi­sa­tie en het pro­gram­ma.

Meer in­for­ma­tie

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer