Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lourdesbedevaart dag 7

Vrijdag 2 mei 2014

gepubliceerd: zaterdag, 3 mei 2014
foto: Parochie Sint Petrus
Lourdesbedevaart dag 7

Het is alweer onze laatste dag in Lourdes. Wat gaat zo'n week toch snel voorbij. Jammer dat het weer ons deze week in steek heeft gelaten. Ook vandaag regende het weer de hele dag. Maar dat weerhield ons er niet van om deel te nemen aan de Zendings­vie­ring, de slot­vie­ring van deze bede­vaart.

De pelgrims die per bus en vliegtuig reizen, ver­trok­ken vandaag weer naar huis. De Bis­schop ging voor in deze vie­ring en bad voor een voorspoe­dige reis. In zijn preek bemoe­digde hij de pelgrims om de vele indrukken van deze bede­vaart goed te kunnen ver­werken. Hij gaf aan dat hij genoten heeft van de mooie dagen in Lourdes met bijna 1.000 pelgrims uit Brabant en de vele pelgrims van over de hele wereld. Hier in Lourdes ervaar je dat het geloof nog leeft.

Deze pelgrimsweek werd in de mid­dag afgesloten met de handopleg­ging. Een bij­zon­dere en voor ieder een zeer per­soon­lijke erva­ring.

Na het diner werd de bede­vaart met de groep Wonder­ba­re Moeder en vrien­den afgesloten in een gezellige samen­zijn. Alle deel­ne­mers waren het er over eens dat het een heel gezellige groep was, waar ie­der­een in werd opgeno­men. Echt een warm bad. De avond werd afgesloten met het zingen van echte Neder­landse smartlappen. Het bleef nog lang onrus­tig in de bar van het hotel.

Dank aan Mascha, Pierre en Annoek voor de goede be­ge­lei­ding van de groep. Ook veel dank aan Vica­ris van den Hout, Pastoor Hede­bouw en Diaken Soeter­boek voor de bij­zon­der be­ge­lei­ding en onder­steu­ning.

Gesterkt door Maria en met heel veel indrukken wordt morgen aan de terugreis be­gon­nen.

 

Clasien de Leeuw brengt dage­lijks ver­slag uit van de dio­ce­sane lourdes­bede­vaart op de web­si­te van de Pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder. Met toestem­ming publiceren wij dit reis­ver­slag graag ook op onze pa­ro­chie­web­site.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer