Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lourdesbedevaart dag 4

Dinsdag 29 april 2014

gepubliceerd: woensdag, 30 april 2014
foto: flickr / Athanasius
Lourdesbedevaart dag 4

Een rus­tige dag vandaag, niet zo vroeg opstaan en een niet te vol pro­gram­ma. We zijn be­gon­nen met het maken van een groeps­foto van de pelgrims van de Wonder­ba­re moe­der en vrien­den. Terwijl de groep opge­steld werd om een mooie foto te maken, liep Bis­schop Hurkmans voorbij. Spon­taan vroeg een van de deel­ne­mers of hij niet met onze groep op de foto wilde. En ja hoor, hij stemde daar meteen mee in. Een mooi moment waarop het gelukkig droog was.

Ver­vol­gens was er een lezing in de Ber­na­dette­kerk door de directeur van de medische dienst van Lourdes met als title 'Gebeuren er nog won­de­ren?'. Met veel compli­menten voor pastoor Theo van Osch voor zijn beel­dende vertaling ter plekke van deze lezing. Aan­slui­tend was er een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Na de lunch was het weer helemaal opgek­laard. Dat maakte de stad­wan­de­ling een stuk aangenamer. In twee groepen wer­den de molen en het geboortehuis van Ber­na­dette bezocht om ver­vol­gens het familiegraf op de begraaf­plaats van Lourdes te bezoeken. De mid­dag werd afgesloten met een uur van stilte en gebed.

Na het diner ging ieder zijn eigen weg, de een ging nog een keer naar de lichtjes­pro­ces­sie, de ander ging naar de film over het leven van Ber­na­dette of bleef gewoon in het hotel een kopje koffie drinken.

 

Clasien de Leeuw brengt dage­lijks ver­slag uit van de dio­ce­sane lourdes­bede­vaart op de web­si­te van de Pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder. Met toestem­ming publiceren wij dit reis­ver­slag graag ook op onze pa­ro­chie­web­site.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer