Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Zuster Bernadette te Bensel overleden

gepubliceerd: donderdag, 10 april 2014
Foto van zuster Bernadette uit 2009 toen ze op bezoek was in het Ammerzodense kasteel ter gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Onze belevenissen gedurende de oorlog’
Foto van zuster Bernadette uit 2009 toen ze op bezoek was in het Ammerzodense kasteel ter gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Onze belevenissen gedurende de oorlog’

In de nacht van 3 april 2014 overleed in haar kamer van Huize La Verna in Wijchen zuster Ber­na­dette te Bensel. Zij werd 94 jaar.

Zuster Ber­na­dette werd geboren op 21 sep­tem­ber 1920 in Batavia. Op 24 ok­to­ber 1943 werd zij opgeno­men in het klooster van Am­mer­zo­den in de Orde van de heilige Clara.

In haar eerste jaar in het Am­mer­zo­dense klooster (dat geves­tigd was in kasteel Ammersoijen) was ze bezig met het normale dage­lijkse patroon waar ook de andere zusters Clarissen mee bezig waren.

Vanaf eind ok­to­ber 1944 lag Am­mer­zo­den en dus ook het Am­mer­zo­dense klooster in de vuurlinie tussen de Duitse troepen en de geallieerde legers. Het dorp Am­mer­zo­den werd voor ongeveer de helft vernield. De Am­mer­zo­dense bevol­king moest evacueren. Vele Am­mer­zo­denaren zochten en kregen een plaatsje bij de Clarissen en von­den daar bescher­ming binnen de dikke muren van het kasteel.

In januari 1945 moesten de Clarissen en alle bewoners van het kasteel ook evacueren. De Clarissen kwamen terecht in de pastorie aan de Olie­straat in Zalt­bom­mel. In de Bommelse kerk werd zuster Ber­na­dette geprofest op 9 juni 1945.

In de laatste week van au­gus­tus ver­trok­ken de zusters naar het Limburgse Hoogcruts.

Zuster Ber­na­dette was de laatste Claris die de oorlogsellende van 1944 en 1945 in Am­mer­zo­den en Zalt­bom­mel heeft mee­ge­maakt.

Op woens­dag 9 april is haar stoffe­lijk overschot na een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel van Huize La Verne te ruste gelegd op het Wijchense klooster­kerkhof.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer