Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Om naar uit te kijken

Fietstochten van Stichting ‘Als een lopend vuurtje’

gepubliceerd: dinsdag, 1 april 2014
Om naar uit te kijken

Het stralende voor­jaarsweer lokt mensen naar buiten. Je krijgt zomaar zin om een lekker eind te fietsen. Er is zoveel moois te genieten! Mis­schien hebt u zin eens nieuwe routes uit te proberen? Daar komt een goede gelegen­heid voor: op Pinkster­za­ter­dag 7 juni 2014.

Tochten van 25, 40 of 100 km

Stich­ting ‘Als een lopend vuurtje’ or­ga­ni­seert dan weer fiets­tochten door het Land van Heus­den en Altena, de Alblasser- en Bom­me­ler­waard. U kunt op ver­schil­lende plaatsen starten. Daar kunt u route­be­schrij­vingen kopen. De kortere of lan­gere fiets­tochten, 25, 40 of 100 km – aan u de keuze – voeren in ieder geval altijd langs open­ge­stelde kerken, waar u warm welkom wordt geheten. Daar staan dan hapjes en drankjes voor u klaar. Ook weer tegen betaling, want de opbrengst van deze fiets­dag is bestemd voor een goed doel.

‘Als een lopend vuurtje’

Stich­ting ‘Als een lopend vuurtje’ is een ini­tia­tief van de ge­za­men­lijke kerken in het Land van Heus­den en Altena, de Alblasser- en Bom­me­ler­waard, die op deze wijze gestalte willen geven aan het Pinkstervuur dat ons allen verbindt.

In Zalt­bom­mel werken, evenals vorig jaar, Het Anker en de St. Maarten samen in dit project. De St. Maarten is dan open. Daar kan gestart wor­den, vanaf 9.30 uur. En daar kan gepau­zeerd wor­den, gegeten, gedronken, rond gekeken. Hoe dat was vorig jaar, daar krijgt u een indruk van via bij­gaande foto’s.

Ge­za­men­lijk goed doel - Njokuti

De deel­ne­mende kerken leveren een voorstel in van een goed doel. Het Anker en de St. Maarten hebben het ge­meen­schapshuis­pro­ject Geges in Roemenie inge­diend. Ver­vol­gens wordt door stem­ming één ge­za­men­lijk doel voor dit jaar uitgekozen. Dat is niet Geges gewor­den. In 2014 zal er gefietst wor­den voor de Stich­ting Njokuti.

De Stich­ting Njokuti, geves­tigd in Gorinchem, stelt zich ten doel om kin­de­ren met een handicap te onder­steunen, zodat ze mee­tellen en een vol­waar­dige plek krijgen in hun ge­meen­schap. De stich­ting is werk­zaam in Tanzania en Kenia. De mede­wer­kers van de stich­ting zijn Neder­landse artsen, die de zieken­hui­zen en revalidatie­cen­tra ter plaatse onder­steunen. De artsen reizen zelf één of twee maal per jaar, op eigen kosten, naar Afrika om de kin­de­ren te opereren. Voor deze operaties kan het bijeengefietste geld goed gebruikt wor­den!

Namens de werk­groep in Zalt­bom­mel
Ineke van der Zee

Meer in­for­ma­tie

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer