Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vuur op de Parade, Den Bosch

gepubliceerd: zaterdag, 8 maart 2014
Vuur op de Parade, Den Bosch

Het Beraad van Kerken in ’s-Hertogen­bosch heeft zich vanaf het moment van oprichting in gezet voor de eenheid en de verbonden­heid tussen kerken en chris­te­nen te bevorderen.

Vanuit dit perspectief heeft zij het ini­tia­tief genomen om op zaterdag 19 april om 19.15 uur tot 20.45 uur, vlak voor de Paaswake, een vuur te ontsteken in het midden van de Parade in ’s-Her­to­gen­bosch.

Alle kerken, kerkelijke denominaties, geloofs­bewegingen en alle mensen van goede wil, zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Veel voor­gangers, predikanten en kerk­besturen, en andere belang­stellenden die voor eenheid kiezen, hebben aange­geven hierbij aanwezig te willen zijn.

We willen aan deze verbonden­heid uiting geven door een gezamenlijk licht te ontsteken op de Parade en hieraan onze Paas­kaars of Lantaarn aan te steken en dit Licht mee te nemen naar onze eigen kerken.

We realiseren ons dat we onder­scheiden zijn en ver­schil­lende tradities hebben, maar erkennen dat we toch een zijn in Christus die het fundament is voor ons geloof.

Wij willen dit Licht delen met heel de stad, met de straat en dus met dak- en thuislozen. Vanuit Het Inloopschip, waar daklozen terecht kunnen voor bed, bad en brood en overdag thuis­lozen terecht kunnen voor koffie, thee en ontmoeting, komen leden van de Werk­groep ZinSpirit rondom het vuur meevieren. Zij zullen iets vertellen over hun werk, hun present-zijn, hun delen van geloof en vertrouwen met hen wier levens en dromen gebroken zijn. In het delen van Paasbrood zal symbolisch en ritueel het verlangen om samen mens te zijn in het Licht worden gezet.

Namens het Beraad van Kerken wensen we iedereen in ’s-Her­to­gen­bosch mooie paasdagen toe.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer