Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Preek of buut???

gepubliceerd: maandag, 3 maart 2014
Preek of buut???

Het is maart 2014. In poli­tiek Neder­land is nogal wat te doen over ‘de zorg’. Ver­zor­gings­hui­zen wor­den gesloten, de familie moet bijsp­ringen in de zorg en de zorg­kos­ten rijzen de pan uit. In de evan­ge­lie­le­zing in het weekend van Carnaval (Mattheus 6, 24 – 34) heeft Jezus het ook over ‘zorgen’. Voor emeritus-pastor van Bronkhorst was dat aan­lei­ding om in plaats van een gedegen preek een buut te hou­den over de ‘zorg’. In de Carnavals­vie­ring in Am­mer­zo­den viel dat heel goed in de smaak. Daarom willen we u deze ‘buut’ niet ont­hou­den.

Het is pas een paar weken gele­den dat Prins Carnaval en zijn adjedant zich nogal zorgen maakten over de ver­zor­ging van de ziel­zorg met Vastenaovend. Het baarde hen zorg dat die zorg­trekkers uit het ver­zor­gings­gebied van De Bom­me­ler­waard niet wisten of er een kraamver­zorgster was ingehuurd om ervoor te zorgen dat de pas­ge­bo­ren Carnavals­krant zorg­vul­dig bezorgd zou wor­den bij hen die in zorgwekkende toestand in het ver­zor­gingshuis waren opgeno­men en aldaar, vanuit hun zorg, zich geen zorgen maakten voor de dag van morgen. De zorg­ver­ze­ke­ring had intussen laten weten dat het voor hen een voorwerp van zorg was dat er zorg besteed zou wor­den aan het uit­spre­ken van bezorgd­heid voor hen die bezorgd zijn om op tijd voor het eten te zorgen. De prins dacht: ‘dat zal me een zorg zijn!’, de adjedant zei: ‘wie dan leeft, die dan zorgt’ en de gees­te­lijk ver­zor­ger, die erbij gehaald was, sprak: ‘dat is iets van later zorg’.

Toen kwamen ineens de zieken- en bejaar­den­ver­zorgster op de proppen samen met de kin­der-ver­zorgster, de interieur­ver­zorgster, de bloemen­ver­zorgster en de dieren­ver­zorgster. Zij wil­den in onze ver­zor­gings­staat de zorg wel op zich nemen voor allen die in deze zorg­maat­schap­pij niet hoeven te zorgen voor geld, baby’s of kin­de­ren. De zorgwet regelt immers wel dat alle mensen in zorg­centra er ver­zorgd uitzien door het inzetten van mensen met ver­zorgende be­roe­pen. Die mensen gaan zorg­vol en zorg­zaam om met allen die in de zorgen zitten en daarom is er geen reden tot bezorgd­heid, want ie­der­een kan goed voor zich­zelf zorgen. Dat neemt niet weg dat mensen die een zorgeloos leven lei­den toch vastzitten aan allerlei vormen van zorg: tand- en mond-ver­zor­ging, voet- en lichaams-ver­zor­ging, gezichts­zorg, nagel­zorg, haar­ver­zor­ging en hand­ver­zor­ging.

Maar goed dat er in de zorg­sec­tor zoveel mensen zijn om gestalte te geven aan de zorg­voor­zie­ning. Zij zorgen ervoor dat de meeste mensen geen zorg kennen en dat ze een zorgeloos leven kunnen lei­den dankzij jeugd­zorg, gezins­zorg, buurt­zorg, thuis­zorg, kraam­zorg, zieken- en ouderen-zorg. En wat voor zorgen maken we ons nog meer?

En als we alles gehad hebben, zeggen we: dank voor al uw goede zorgen!
Maar tege­lijk vragen we: ‘Is er nog nazorg?’

Die Jezus van Nazareth zei het niet voor niets: “Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Die zorgt wel voor zich­zelf! Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorg!”

Daarom Prins en adjedant en alle Carnavalvier­ders: vergeet een paar dagen alle zorgen, zorg voor een goede sfeer… en blijf oe eige, blijf wie ge bent! Alaaf!

B.v.Bronkhorst ofm., Hedel

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer