Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

20 maart - Netwerkbijeenkomst nieuwe parochies

Lezing Anton de Wit: “Het Franciscus-effect - Nieuwe zuurstof voor de parochie?”

gepubliceerd: dinsdag, 25 februari 2014
20 maart - Netwerkbijeenkomst nieuwe parochies

Donder­dag 20 maart 2014 vindt van 18.00 tot 22.00 uur in be­zin­nings­cen­trum Emmaus in Helvoirt een net­werk­bij­een­komst plaats over de concrete praktijk van de nieuwe pa­ro­chies.

Het is een bij­een­komst om ant­woord te kunnen geven op alle vragen die zich voordoen bij de voort­gaande ont­wik­ke­ling van de nieuwe pa­ro­chies, om van elkaars erva­ringen te kunnen profi­te­ren, om goede ideeën op te kunnen doen. Een bij­een­komst om te ‘net­werken’, contacten te leggen en te leren van elkaar.

Anton de Wit - Het Fran­cis­cus-effect

Be­lang­rijk onder­deel van de avond is een lezing door Anton de Wit met als titel: “Het Fran­cis­cus-effect - Nieuwe zuurstof voor de pa­ro­chie?”. Anton de Wit (1979) is zelf­stan­dig jour­na­list en auteur, ge­spe­cia­li­seerd in religie en filo­so­fie. Hij schrijft columns, essays en inter­views voor o.m. Katho­liek Nieuws­blad, Volzin en Filo­so­fie Magazine. Ook schreef hij diverse boeken, waar­on­der Een kleine theo­lo­gie van gewone dingen, Van klokken en klepels en de e-roman over Godfried Bomans De hon­derd­ja­rige. De Wit woont met zijn vrouw en drie kin­de­ren in Nijmegen. (web­si­te: www.antondewit.nl)

Workshops

Verder zijn er twee workshoprondes met keuze uit diverse on­der­wer­pen:

  • Team­vor­ming
  • Jon­ge­ren­pas­to­raat
  • Kerk op straat
  • Het catechumenaat
  • Het vieren van de Goede Week in de nieuwe pa­ro­chie
  • Com­mu­ni­ca­tie als priori­teit
  • Fi­nan­ciën
  • Samen­wer­king tussen pa­ro­chie en basis­scho­len
  • Vrij­wil­li­gersbeleid
  • Omgaan met ker­ke­lijke kunst in de nieuwe pa­ro­chies

Overige in­for­ma­tie

De bij­een­komst is bedoeld voor pas­to­raal werken­den, be­stuur­ders, maar ook voor alle vrij­wil­li­gers in de pa­ro­chies. Alle geïn­te­res­seer­den zijn welkom.

Aan deelname zijn geen kosten verbon­den; opgave is verplicht.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer