Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Willem Klavers benoemd tot secretaris parochiebestuur

gepubliceerd: maandag, 10 februari 2014
Willem Klavers benoemd tot secretaris parochiebestuur

Per 1 januari 2014 is dhr. Willem Klavers uit Alem benoemd tot lid van het pa­ro­chie­bestuur in de plaats van Bart van Helvoort uit Am­mer­zo­den. Willem Klavers zal de taken van Bart van Helvoort in principe overnemen. Hij wordt daar­mee se­cre­ta­ris en tevens verant­woor­de­lijk voor kerkhof­zaken.

Willem Klavers is geen onbekende in Alem en in de pa­ro­chie. Hij maakt al lan­gere tijd deel uit van de pa­ro­chie­werk­groep/contact­groep van de St. Hubertus geloofs­ge­meen­schap, was en is actief als voor­gan­ger en als koster. Hij is ook voor­zit­ter van het toe­zicht­hou­dend bestuur van de Stich­ting Rooms-Katho­liek Onder­wijs Bom­me­ler­waard, het bestuur van de zes katho­lie­ke scholen in onze pa­ro­chie.

We wensen hem veel succes met deze bij­zon­dere en verant­woor­de­lijke taak.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer