Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Voedselbank op nieuwe lokatie geopend

gepubliceerd: zaterdag, 25 januari 2014
foto: Wim Koopman
Voedselbank op nieuwe lokatie geopend

De belang­stel­ling was groot bij de ope­ning van de Voedsel­bank Bom­me­ler­waard op de nieuwe lokatie in de oude LTS. Vele geno­dig­den, mede­wer­kers, vrien­den en belang­stel­len­den namen zater­dag­mid­dag 25 januari de gelegen­heid te baat om een kijkje te nemen aan de Van Heemstraweg West in Zalt­bom­mel.

Opening door burge­mees­ter Van den Bosch

Burge­mees­ter Van den Bosch sprak in een korte toe­spraak zijn waar­de­ring uit voor de Voedsel­bank. Ook toonde hij zich con­tent met het nieuwe onder­ko­men vanwege het nut­tige her­ge­bruik van het oude LTS school­ge­bouw.

Daarna opende de burge­mees­ter de nieuwe stek sym­bo­li­sch door een paar schuifdeuren te openen en ter leringh ende vermaeck een bood­schappenkarretje te vullen met levens­mid­de­len uit elke groep van de schijf van vijf, maar dan met een beperkt budget.

Stich­ting Vrien­den Voedsel­bank Bom­me­ler­waard

Tot besluit ont­hulde de burge­mees­ter een marktstand van de Stich­ting Vrien­den Voedsel­bank Bom­me­ler­waard. Daar kreeg hij meteen een aanmel­dings­for­mu­lier voor zich­zelf, een voor het ge­meen­te­bestuur van Zalt­bom­mel en nummer drie voor een vriend. Ook de weth­ou­der van Maasdriel werd naar voren gevraagd om zo'n setje van drie aanmel­dings­for­mu­lieren in ont­vangst te nemen. Met de nieuwe stich­ting moet de ex­ploi­tatie van de voedsel­bank zijn verzekerd.

Meer in­for­ma­tie staat op de web­si­te van de Voedsel­bank:

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer