Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Wie gaat er mee stappen in Amsterdam?

gepubliceerd: dinsdag, 21 januari 2014

Ieder jaar trekken duizen­den mensen vanuit het hele land naar ‘Mirakel­stad’ Am­ster­dam om daar het eucha­ris­tisch won­der van 1345 te her­denken en een krach­tig sig­naal van geloof af te geven, te mid­den van de grote stad Am­ster­dam. Als deel­ne­mer loop je mee in gebed door de bin­nen­stad en laat je zo zien hoe­zeer God bij ons mensen betrokken is. Het blijkt voor de deel­ne­mers een indruk­wekkende en bij­zon­dere erva­ring te zijn om ’s nachts met een grote groep mensen in stilte en in gebed te lopen, in een stad waar het nooit stil is.

Jon­ge­ren­pro­gramma

Het jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang krijgt in 2014 als thema ‘Open Up’ en daar is weer een fraaie poster bij ont­wor­pen door Impulsar. Een mooie aan­lei­ding om zater­dag 22 maart in de agenda te zetten.

Al tien­tal­len jaren wordt er een jon­ge­ren­pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd, eerst door RKJ Am­ster­dam in de Krijt­berg en op het Begijnhof en de laatste jaren door een en­thou­siaste groep jon­ge­ren. Pa­ro­chies en jon­ge­ren­groepen uit het hele land reizen naar Am­ster­dam om daar mee te doen aan een jon­ge­ren­pro­gram­ma en na­tuur­lijk de Stille Omgang te lopen.

Open Up - je openstellen voor God

Het thema van het jon­ge­ren­pro­gram­ma is dit jaar ‘Open Up’. De deel­ne­mers zullen samen op zoek gaan naar hoe ze zich kunnen openstellen voor God. Tijdens het Stille Omgang jon­ge­ren­pro­gram­ma zal een spreker van formaat ingaan op het thema en krijgt ‘Open Up’ onder andere vorm door middel van muziek en theater.

Ook in de liturgie komt het thema terug. Er is een Heilige Mis en Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding. Mgr. Punt zal hoofd­cele­brant zijn bij de Eucha­ris­tie­vie­ring die in de openlucht zal plaats­vin­den. Naast Mgr. Punt zullen Mgr. Mutsaerts, Mgr. De Jong, Mgr. Woorts en Mgr. Hendriks aanwe­zig zijn.

Het SO-jon­ge­ren­pro­gramma vindt plaats op zater­dag 22 maart 2014, in de Basiliek van de Heilige Nicolaas, Prins Hendrik­kade 73 in Am­ster­dam. De kerk is recht tegen­over Am­ster­dam Centraal station. Het pro­gram­ma begint om 20:00 uur en is rond 00:30 uur afgelopen.

Ga mee stappen met Stefan Schevers

Dit jaar wil Stefan Schevers met een groep jon­ge­ren uit de Bom­me­ler­waard naar de Stille Omgang. We zullen ons aan­slui­ten bij het jon­ge­ren­pro­gramma in de Nicolaas­basi­liek. Het belooft een in­druk­wek­kende belevenis te wor­den! Bel of mail Stefan als je mee wilt stappen:

Video

Bekijk de video waarin Ilse je per­soon­lijk uitno­digt om mee te gaan.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer