Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Tandemtocht 2bike4alzheimer in september

Informatie-avond op donderdag 16 januari in Den Bosch

gepubliceerd: donderdag, 9 januari 2014
Tandemtocht 2bike4alzheimer in september

In het weekend van 20 en 21 sep­tem­ber 2014 start de derde editie van de sponsor­tocht 2bike4alzheimer. Tijdens de tweede editie in sep­tem­ber 2013 fietsten 27 teams, in 24 uur ruim 400 km door Neder­land via een GPS uit­ge­zette route. De opbrengst was toen ruim € 73.000, geheel bestemd voor onder­zoek naar Alzheimer.

Het streven dit jaar is 50 deel­ne­mende teams en een opbrengst van € 150.000 euro. Ook dit jaar wordt met de opbrengst van de tocht onder­zoek onder­steund naar de oor­zaken van de ziekte van Alzheimer.

Aandacht vragen voor Alzheimer

De tandem­tocht is een ini­tia­tief van Gerda van Ginneken en John van Dongen, bei­den erva­ringsdes­kun­digen als het gaat om de ziekte van Alzheimer.

Gerda van Ginneken: “Mensen met dementie raken figuur­lijk het stuur kwijt over hun leven. Pa­tiën­ten kunnen vaak niet meer zelf ver­tellen hoe het is om te leven met dementie. Tandem rij­den is ook een zaak van goed afstemmen met elkaar, dat is ook nodig in de familie waar dementie speelt. In Neder­land hebben 250.000 mensen dementie, er zijn dus vele mensen die dit van dichtbij meemaken. Bijna ie­der­een kent wel iemand die lijdt aan een vorm van dementie, maar te weinig mensen kennen de impact van de ziekte. Meer begrip voor mensen met dementie maakt de ziekte draaglijker.”

De 2bike4alzheimer tandem­tocht hoopt hier aan bij te dragen door aan­dacht te vragen voor de ziekte en zoveel moge­lijk geld in te zamelen voor onder­zoek.

John van Dongen: “We willen sportivi­teit combineren met het inzamelen van geld voor onder­zoek want alleen met onder­zoek kunnen we deze ingrijpende ziekte voor de patiënt en zijn omge­ving bestrij­den.”

Om mee te fietsen hoef je zelf geen Alzheimerpatiënt te zijn, en is alleen een goede conditie be­lang­rijk. Via de organi­sa­tie zijn goede sporttandems te huren.

In­for­ma­tie­bij­een­komst

Donder­dag­avond 16 januari van 19.00 tot 21.30 uur is er in het KW1C in ’s-Hertogen­bosch een bij­een­komst waarin uit­ge­breide in­for­ma­tie wordt gegeven over de actie, de route en tandem rij­den.

En­thou­siast gewor­den? Meer in­for­ma­tie over deze actie en over aanmel­den de in­for­ma­tie­bij­een­komst is te vin­den op de web­si­te van de organi­sa­tie.

 

Tandemtocht 2bike4alzheimer

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer