Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Samenwerking Contactgroepen Hedel en Ammerzoden

gepubliceerd: donderdag, 5 december 2013
Samenwerking Contactgroepen Hedel en Ammerzoden

Tijdens een bij­een­komst van de contact­groepen Hedel en Am­mer­zo­den is zowel door de contact­groep Hedel als door de contact­groep Am­mer­zo­den de wens en de intentie uit­ge­spro­ken tot ver­gaande samen­wer­king. Nu langzamer­hand het besef komt dat de Hedelse kerk echt een keer zal sluiten, is het goed voor beide geloofs­ge­meen­schappen om door te kunnen gaan met het pa­ro­chie­werk.

Op dit moment zijn er in Hedel nog door­de­weekse vie­rin­gen en één weekend­vie­ring in de maand maar op termijn zullen deze ver­dwij­nen. Het is goed dat zeker op pas­to­raal gebied beide dorpen gaan samen­wer­ken. Pastor Stefan Schevers zal zoveel als moge­lijk beide dorpen pas­to­raal be­ge­lei­den.

Afge­spro­ken is dat in beide kerken dezelfde mede­dingen zullen wor­den gedaan en dat men in de toe­komst streeft naar samen­wer­king op allerlei terreinen. Zo zal evenals vorig jaar de vormsel­vie­ring in Am­mer­zo­den wor­den gehou­den, waarbij de kin­de­ren gedeelte­lijk zullen samen­wer­ken.

Na­tuur­lijk is er het besef dat samen­wer­king een heel gelei­de­lijk proces is wat lang­zaam zal moeten groeien, maar alleen al de intentie is van harte een felici­ta­tie waard.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer