Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

YouCat-najaarsbijeenkomst

Zondag 10 november in Cuijk

gepubliceerd: donderdag, 24 oktober 2013
YouCat-najaarsbijeenkomst

De eerste YouCat-najaars­bij­een­komst voor jon­ge­ren (16-30) vindt plaats op zon­dag 10 no­vem­ber in Cuijk. Jullie zijn allemaal van harte uit­ge­no­digd! Deze keer in Cuijk zal er naast de ver­trouwde ele­menten ook een diaconale ac­ti­vi­teit op het pro­gram­ma staan: we gaan er samen met ouderen uit het ver­zor­gingshuis in Cuijk een gezellige mid­dag van maken!

Pro­gram­ma

13.00 uur:
Inloop op de pastorie in Cuijk
13.30 uur:
Inlei­ding over Sint Maarten en diaconie door Pr. Theo Lamers
14.00 uur:
Gesprek in deel­groepen over de inlei­ding
14.45 uur:
Voor­be­rei­ding ont­vangst ouderen
15.15 uur:
Ouderen ophalen in ver­zor­gingshuis Maartenshof in Cuijk


bij goed weer een wan­de­ling maken door het centrum
15.40 uur:
Pro­gram­ma met ouderen in de Martinus­kerk:


Koffie/thee drinken, met ouderen in gesprek gaan (bij­voor­beeld over de WJD!), muziek, tientje van de Rozen­krans bid­den, Maria­lie­de­ren zingen en kaarsje aans­te­ken bij Maria
16.45 uur:
Terug naar ver­zor­gingshuis Maartenshof
17.00 uur:
Ge­za­men­lijke maal­tijd met de ouderen in Maartenshof
18.00 uur:
Terug naar de pastorie in Cuijk en samen terug­blik­ken op de mid­dag
18.30 uur:
Afslui­ting in de kerk (in de stijl van Taizé)
19.00 uur:
Einde pro­gram­ma

Voor­af­gaand aan het pro­gram­ma ben je welkom om de H. Mis mee te vieren om 11.00 uur in de Martinus­kerk (naast de pastorie). Dit is geheel vrij­blij­vend! Daarna kun je ook mee lunchen op de pastorie voordat het pro­gram­ma om 13.00 uur offi­cieel begint. Geef wel even door bij je aanmel­ding of je mee wilt lunchen!

Aanmel­den

Aanmel­den kan via mail wjd2013@bisdom­den­bosch.nl of via de event­pa­gina op Facebook.

Graag horen we uiter­lijk 1 no­vem­ber van je of je er ook bij bent i.v.m. de cate­ring.
Laat ons bij je aanmel­ding ook weten over evt. bij­zon­der­he­den m.b.t. de maal­tijd (vegeta­risch, allergie, dieet).

De locatie van de bij­een­komst is:
Pa­ro­chie H. Martinus, Kerk­straat 10, 5431 DS CUIJK

We hopen dat jij op zon­dag­mid­dag 10 no­vem­ber ook aanschuift.
Als je wilt, kun je ook een cake o.i.d. bakken voor ’s mid­dags bij de koffie/thee.
Laat ons dit wel even weten, zodat we weten hoeveel cakes er zullen zijn.

Heel graag tot zon­dag 10 no­vem­ber in Cuijk!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer