Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bisdombedevaart naar Lourdes

Van 26 april t/m 3 mei 2014 per bus, trein of vliegtuig

gepubliceerd: donderdag, 12 september 2013
Bisdombedevaart naar Lourdes

Van 26 april tot en met 3 mei 2014 or­ga­ni­seert het bisdom van ’s-Hertogen­bosch een dio­ce­sane bede­vaart naar Lourdes. Na de succes­volle bede­vaart naar Rome in 2009 is in 2014 Lourdes de plaats van bestem­ming.

Wij nodigen u uit...

Een vernieuwd bisdom met nieuwe pa­ro­chies vraagt om ont­moe­ting: met elkaar, met de Levende Heer en met zijn moe­der Maria. Een ge­za­men­lijke bede­vaart is een uitgelezen moment om met de bis­schop en zijn mede­werk(st)ers op weg te gaan. Door samen te bid­den, te vieren, te pel­gri­meren, komen we nader tot God en tot elkaar. Let­ter­lijk en figuur­lijk samen op weg gaan als ge­meen­schap, als ‘nieuwe pa­ro­chies’, als één kerk van Jezus Christus, waarbij we Maria horen zeggen: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”

Hoofdaal­moe­ze­nier van deze bede­vaart is pastoor-deken Th. van Osch. VNB-reizen uit ’s-Hertogen­bosch or­ga­ni­seert de reis voor het bisdom.

Voor­be­rei­den

In de aanloop naar de Lourdes­bede­vaart 2014 wor­den, met name in de Mariamaan­den mei en ok­to­ber, op ver­schil­lende plaatsen in het bisdom voor­be­rei­dende vie­rin­gen geor­ga­ni­seerd. Houd de berichten hierover in de gaten.

Mgr. A.L.M. Hurkmans: “Regel­ma­tig hoor ik nog po­si­tie­ve verhalen over de bede­vaart van Rome 2009; ik weet uit erva­ring dat een bede­vaart mensen met God en met elkaar verbindt. Daarom is het mijn vurige hoop dat ik met jong en oud, met ziek en gezond, in 2014 naar Lourdes op bede­vaart mag gaan.”

Uw zorg is onze aan­dacht

Ook als u zorg nodig heeft kunt u met de bus naar Lourdes. De VNB Lance is een bus die plaats biedt aan pelgrims die zorg nodig hebben, die van een (elektrische) rol­stoel gebruik maken of die liggend ver­voerd moeten wor­den. Ook bege­lei­ders kunnen met de VNB Lance meereizen. Medische en verpleeg­kun­dige zorg is aanwe­zig tij­dens de bus­reis en in Lourdes.

Poster Lourdesbedevaart Bisdom Den Bosch 2014De bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, mgr. A.L.M. Hurkmans, nodigt u uit met hem mee te pel­gri­meren.

Reisopties Lourdes Bede­vaart 2014

  • Bus: 25 april – 3 mei
  • VNB Lance Bus: 25 april - 3 mei
  • TGV-trein: 26 april – 3 mei
  • Vliegtuig: 27 april – 2 mei

Meer in­for­ma­tie

mw. R. Manders
(073) 681 81 11
roosmarie.man­ders@vnbreizen.nl
www.vnbreizen.nl

dhr. F. van Genugten
(073) 61 220 58
fvgenugten@bisdom­den­bosch.nl
www.bisdom­den­bosch.nl

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer