Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Gebed en vasten voor vrede in het Midden-Oosten

gepubliceerd: woensdag, 4 september 2013
Gebed en vasten voor vrede in het Midden-Oosten

De Neder­landse Kerk sluit zich aan bij de oproep van paus Franciscus voor gebed om vrede in het Midden-Oosten en reikt hiervoor twee voorbeden aan.

“Oorlog leidt tot oorlog, geweld tot geweld.” In scherpe bewoording heeft paus Franciscus uiting gegeven aan zijn pijn en bezorgdheid met betrekking tot het conflict in Syrië en hij vraagt de betrokken partijen en de inter­nationale gemeen­schap voort te gaan op de weg van de onderhandelingen. De Heilige Vader deed dat zondag 1 september tijdens het Angelus­ge­bed om 12.00 uur op het Sint Pieters­plein, in aanwezigheid van duizenden gelovigen. Paus Franciscus veroordeelde met de grootst mogelijke klem de inzet van chemische wapens.

De paus kondigde een speciale vasten- en gebedsdag af op zaterdag 7 september van 19.00 uur tot 24.00 uur. Op het Sint Pieters­plein zullen katho­lie­ken en niet-katho­lie­ken zich dan verzamelen, in gebed om vrede en in een geest van boetedoening. Franciscus roept alle lokale kerken op zich bij dit gebed aan te sluiten, in de hoop dat de mensheid “deze gebaren van vrede ziet en de woorden van hoop en vrede hoort”. Niet alleen met betrekking tot Syrië, maar ten aanzien van elke situatie van conflict en geweld in de wereld.

De paus vraagt om te vasten en te bidden. Daarover zegt de Catechismus: “het zijn uitdrukkingen van onze bekering in onze relatie tot onszelf, tot God en tot de anderen” (CKK 1434).

Paus Franciscus herhaalde dat de oplossing van het conflict aan de onderhandelingstafel moet worden gevonden. “Het is niet een cultuur van confrontatie noch een cultuur van conflict die harmonie binnen en tussen de volkeren brengt, maar eerder een cultuur van ontmoeting en een cultuur van dialoog. Dat is de enige weg naar vrede.” (Rkkerk.nl)

Voorbeden

Dat God,
die heeft gezegd dat zij die vrede brengen
Zijn kinderen worden genoemd,.
ons de bereidheid geeft om
zonder ophouden te werken voor de gerechtigheid,
die alleen de waarborg is
voor een duurzame en waarachtige vrede
Laat ons bidden.
Dat God,
die als een vader zorgt voor ons,
ons in vrede één gezin laat vormen
en altijd in een geest van broeder­schap
verenigd laat zijn.
Laat ons bidden.

(Uit: Katho­liek Gebedenboek p. 1300, Uitgeverij Tabor)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer