Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Gebed en vasten voor vrede in het Midden-Oosten

gepubliceerd: woensdag, 4 september 2013
Gebed en vasten voor vrede in het Midden-Oosten

De Neder­landse Kerk sluit zich aan bij de oproep van paus Fran­cis­cus voor gebed om vrede in het Midden-Oosten en reikt hier­voor twee voor­beden aan.

“Oorlog leidt tot oorlog, geweld tot geweld.” In scherpe bewoor­ding heeft paus Fran­cis­cus uiting gegeven aan zijn pijn en bezorgd­heid met betrek­king tot het conflict in Syrië en hij vraagt de betrokken partijen en de inter­na­tio­nale ge­meen­schap voort te gaan op de weg van de onderhan­de­lin­gen. De Heilige Vader deed dat zon­dag 1 sep­tem­ber tij­dens het Angelus­ge­bed om 12.00 uur op het Sint Pieters­plein, in aanwe­zig­heid van duizen­den gelo­vi­gen. Paus Fran­cis­cus ver­oor­deelde met de grootst moge­lijke klem de inzet van che­mische wapens.

De paus kon­digde een speciale vasten- en gebeds­dag af op zater­dag 7 sep­tem­ber van 19.00 uur tot 24.00 uur. Op het Sint Pieters­plein zullen katho­lie­ken en niet-katho­lie­ken zich dan verzamelen, in gebed om vrede en in een geest van boetedoe­ning. Fran­cis­cus roept alle lokale kerken op zich bij dit gebed aan te sluiten, in de hoop dat de mens­heid “deze gebaren van vrede ziet en de woor­den van hoop en vrede hoort”. Niet alleen met betrek­king tot Syrië, maar ten aanzien van elke situatie van conflict en geweld in de wereld.

De paus vraagt om te vasten en te bid­den. Daarover zegt de Cate­chis­mus: “het zijn uitdruk­kingen van onze beke­ring in onze relatie tot ons­zelf, tot God en tot de anderen” (CKK 1434).

Paus Fran­cis­cus herhaalde dat de oplos­sing van het conflict aan de onderhan­de­lingstafel moet wor­den gevon­den. “Het is niet een cultuur van con­fron­ta­tie noch een cultuur van conflict die harmonie binnen en tussen de volkeren brengt, maar eer­der een cultuur van ont­moe­ting en een cultuur van dialoog. Dat is de enige weg naar vrede.” (Rkkerk.nl)

Voor­beden

Dat God,
die heeft gezegd dat zij die vrede brengen
Zijn kin­de­ren wor­den genoemd,.
ons de bereid­heid geeft om
zon­der ophou­den te werken voor de ge­rech­tig­heid,
die alleen de waarborg is
voor een duurzame en waarach­tige vrede
Laat ons bid­den.
Dat God,
die als een vader zorgt voor ons,
ons in vrede één gezin laat vormen
en altijd in een geest van broe­der­schap
verenigd laat zijn.
Laat ons bid­den.

(Uit: Katho­liek Gebe­den­boek p. 1300, Uit­ge­ve­rij Tabor)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer