Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Onvergetelijke Wereldjongerendagen in Rio

Nederlandse jongeren weer veilig thuis

gepubliceerd: woensdag, 31 juli 2013
Onvergetelijke Wereldjongerendagen in Rio

Maar liefst drie miljoen katho­lie­ke jongeren ontmoetten paus Franciscus in Brazilië. Van 23 t/m 28 juli 2013 vonden in Rio de Janeiro de Wereld­jongeren­dagen plaats. Deze ontmoeting van katho­lie­ke jongeren uit de hele wereld vindt om de twee of drie jaar plaats in afwisselend een stad binnen en dan weer buiten Europa.

Uitspraken van de paus

  • “Er zijn geen grenzen; Hij zendt ons naar iedereen, niet alleen voor een paar mensen die we kennen of op ons lijken. Wees niet bang en vertel overal over Christus, ook aan degenen die het niets lijkt te kunnen schelen.”
  • “Ik zou willen dat vooral jullie, Latijns-Amerikaanse jongeren, deze opdracht goed in je oren knopen. Paulus zegt: wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig. Het Evangelie zit in de genen van dit continent en heeft al vele vruchten voortgebracht. Nu ligt de verkondiging in jullie hand. De Kerk heeft jullie nodig.”
  • “De beste manier om te evan­ge­li­se­ren is samen met andere jongeren. Dit pad moeten jullie volgen. Misschien denk je: dat kan ik helemaal niet. Je angst verschilt niet veel van die van Jeremiah. Maar God zegt tot jou, zoals tot Jeremiah: wees niet bang, want Ik ben bij je. Als we Christus gaan verkondigen, gaat Hij altijd met ons mee. Hij laat je nooit alleen, hij wijkt geen moment van je zijde.”
  • “Jezus zei niet, een van jullie gaat, maar jullie allemaal. Wees je bewust dat de hele Kerk en de hele gemeen­schap van heiligen aan jullie kant staat. Jezus vormde een groep, een gemeen­schap.”
  • “Ik richt mij nu tot jullie, priesters die straks con­ce­le­breren. Jullie begeleiden jonge mensen, dat is geweldig. Maar dat is een deel van de reis. Blijf hen nabij, help hen actief deel te worden van de Kerk. Laat ze nooit alleen.”
  • Uitspraken van de paus
  • “'Zing een nieuwe lied voor Heer'(Psalm 95,1) (...) Het is het lied van jouw leven, over hoe wij ons leven laten identificeren met dat van Jezus, en zijn leven is een leven in dienst van anderen. Paulus zegt: ik heb me de slaaf gemaakt van allen om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. Evan­ge­li­se­ren betekent je egoïsme over­win­nen; dienen door de voeten van je broeders en zusters te wassen, zoals Jezus dat deed.”
  • “Zo ontdek je dat wie evangeliseert, zelf de Blijde Bood­schap ontvangt; dat wie vreugde geeft, vreugde ontvangt. Ga, wees niet bang, dien!”
  • “Jezus Christus rekent op jullie, de Kerk rekent op jullie, de paus rekent op jullie. Moge Maria jullie altijd genadevol nabij zijn. ‘Ga, en maak alle volken tot mijn leerlingen.’ Amen.”

Ge­schie­de­nis

In 1984 werden de Wereld­jongeren­dagen in het leven geroepen door paus Johannes Paulus II om een hart onder de riem te steken van de jonge gelovigen en als een belangrijk onderdeel van de evan­ge­li­sa­tie. De Wereld­jongeren­dagen brengen vooral jongeren tussen de 16 en 35 bijeen om na te denken over de rol van God in het hedendaagse leven.

WJD geschiedenis
jaar plaats # deelnemers
1984 Rome, Italië 300.000
1985 Rome, Italië 300.000
1987 Buenos Aires, Argentinië 1.000.000
1989 Santiago de Compostela, Spanje 400.000
1991 Częstochowa, Polen 1.600.000
1993 Denver, USA 500.000
1995 Manilla, Filippijnen 4.000.000
1997 Parijs, Frankrijk 1.200.000
2000 Rome, Italië 2.000.000
2002 Toronto, Canada 800.000
2005 Keulen, Duitsland 1.200.000
2008 Sydney, Australië 225.000
2011 Madrid, Spanje 2.000.000
2013 Rio de Janeiro, Brazilië 3.000.000

Voor­pro­gramma's

Voor­af­gaand aan de Wereld­jongeren­dagen zijn er steevast voor­pro­gramma’s, dit jaar waren er van 15 t/m 22 juli vier ver­schil­lende voor­pro­gramma’s in Suriname en Brazilië. Deze voor­pro­gramma’s zijn een beproefde manier om alvast in de stemming te komen en hebben als bijkomend voordeel dat de jongeren een beetje over de jetlag heen kunnen komen.

Pro­gram­ma

WJD 2013

Op maandag arriveerde paus Franciscus reeds in Rio de Janeiro en dinsdag had hij een rustdag. Voor de jongeren werden dinsdag de WJD geopend met een Eucha­ris­tie­vie­ring op het beroemde en beruchte strand van Copocabana. Woensdag bezocht de paus per helicopter Aparecida, de belangrijkste bede­vaarts­plaats van Brazilië met acht miljoen pelgrims per jaar.

Donderdag was een drukke dag voor de paus. Allereerst nam hij de sleutel tot de stad in ontvangst en zegende hij de Olympische vlaggen. Daarna bracht hij een bezoek aan de sloppenwijk Varginha waarbij hij de tijd nam om per­soon­lijk met enkele bewoners te praten. Vervolgens vond de welkomstceremonie plaats op het strand met de jongeren.

Vrijdag volgde het Angelus en 's avonds de Kruisweg. Zaterdag was er weer een Eucha­ris­tie­vie­ring met de paus en 's avonds de tra­di­tio­nele Avondwake. De jongeren over­nachtten deze laatste nacht van het officiële pro­gram­ma op het strand.

Zondag was de Slot­vie­ring met naar schatting 3.000.000 jongeren waarmee deze WJD de grootste bijeenkomst was sinds WJD 1995 in Manilla, Filippijnen.

Paus weer terug in Rome

Zondag­avond vloog paus Franciscus weer terug naar Rome. Middels een tweet maakte paus Franciscus bekend dat hij weer thuis is. “Ik ben weer thuis, en ik verzeker jullie dat mijn vreugde groter is mijn vermoeidheid!”

Bij thuiskomst ging paus Franciscus overigens rechtstreeks naar de Basiliek van Santa Maria Maggiore om bij Maria te bidden. Als cadeau liet hij een groen sportshirt en een voetbal achter aan de voeten van het beeld van Maria.

Modderpoel

Vanwege de regen was het veld, dat speciaal was aangelegd voor een deel van het pro­gram­ma, veranderd in een grote modderpoel. Op het laatste moment heeft de organisatie besloten alle ontmoetingen met de paus op het strand van Copocabana te houden.

Knuffel voor Annemarie

Knuffel voor Annemarie

De Utrechtse biologie­stu­dent Annemarie Scheerboom heeft donderdag­avond de paus in het Neder­lands toegesproken namens alle Europese WJD-pelgrims. Na afloop gaf de paus haar een echte knuffel.

Annemarie: “De paus vroeg waar ik vandaan kwam. Toen zei ik ‘Holland’. Toen zei hij in het Neder­lands: ‘Hoe gaat het?’ ’Goed’, antwoordde ik. Het was echt supermooi. Ik wilde hem eigenlijk een knuffel geven maar ik durfde het niet te doen. Toen kwam hij zelf op me af!”

Krakau

Aan het einde van de slot­vie­ring wordt altijd meegedeeld waar de volgende WJD plaats zullen vinden. De geruchten die al een poosje de ronde gingen werden bevestigd: de WJD 2016 zullen plaats­vin­den in Krakau, Polen. Het zal de tweede keer dat de WJD plaats­vin­den in Polen - in 1991 waren 1,6 miljoen jongeren bijeen in Częstochowa.

Video’s en teksten

Dankzij het Vaticaanse CTV en de website Vatican.va zijn de hoofdonderdelen van het pro­gram­ma terug te kijken via YouTube en zijn de teksten in het Engels be­schik­baar. Op Rkdocumenten.nl staan reeds enkele Neder­landse vertalingen.

dag gebeur­te­nis tekst video
maandag 22 juli
Aankomst Paus Franciscus video De begroeting
dinsdag 23 juli
Openingmis op Copacabana video
woensdag 24 juli
Bezoek Aparecida video Homilie
donderdag 25 juli
Ontvangst sleutel en ze­ge­ning olympische vlaggen video Toespraak
Bezoek aan sloppenwijk Varginha video Toespraak
Welkomstceremonie paus en pelgrims video Toespraak
vrijdag 26 juli
Angelus video Angelus
Kruisweg video Kruisweg
zaterdag 27 juli Eucha­ris­tie­vie­ring video Homilie
Avondwake video Toespraak
zondag 28 juli Slot­vie­ring video Homilie
Aan­kon­di­ging WJD 2016 video Aan­kon­di­ging
Vertrek uit Rio video Afscheidswoorden

Lees meer

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer