Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Al 750.000 steunbetuigingen voor En van ons

Nederlandse Bisschoppenconferentie steunt Europees burgerinitiatief

gepubliceerd: zondag, 14 juli 2013
Al 750.000 steunbetuigingen voor En van ons

Het Europees burgerini­tia­tief Eén van ons dat opkomt voor de bescherming van het menselijk leven vanaf de conceptie, heeft al driekwart miljoen steunbetuigingen geregistreerd. Ook Nederland draagt zijn steentje bij met ruim 21.000 handtekeningen.

Daarmee behoort Nederland bij de zeven landen die het minimum aantal steunbetuigingen reeds hebben ingezameld. Nationaal coördinator Michael van der Mast legt de lat hoog met de doel­stel­ling van het Neder­landse comité om tot 40.000 Neder­landse handtekeningen te komen.

Europees burgerini­tia­tief

Eén van ons is een van de eerste geregistreerde burgerini­tia­tie­ven in de Europese Unie. Zo’n burgerini­tia­tief is een nieuw instrument om als burgers gezamenlijk invloed uit te oefenen binnen de Europese Unie op het niveau van regel- en wetgeving. Het is een uit­no­di­ging aan de Europese Commissie om wetsvoorstellen te doen met betrekking tot zaken die vallen binnen de bevoegdheden van de EU.

Een burgerini­tia­tief moet door minstens 1.000.000 EU-burgers worden onder­steund, afkomstig uit ten minste 7 van de 27 lidstaten. Een burgerini­tia­tief is mogelijk binnen ieder gebied waar de Commissie de bevoegdheid heeft om wetgeving voor te stellen.

Eén van ons

Het burgerini­tia­tief Eén van ons heeft tot doel in belangrijke mate de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie. Zij richt zich daarbij op de moge­lijk­he­den die vallen binnen de bevoegdheden van de EU.

Concreet komt het erop neer dat Eén van ons de EU vraagt de financiering van ac­ti­vi­teiten te beëindigen die de vernietiging van menselijke embryo’s veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van onderzoek, ont­wik­ke­lingshulp en volksgezondheid. Dit verzoek is o.a. gebaseerd op de definitie van het menselijk embryo als het begin van de ont­wik­ke­ling van menselijk leven, gegeven in een recent oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Brüstle vs. Greenpeace. Doordat de Europese Unie het menselijk embryo in deze zaak zelf betiteld als zijnde “het begin van de ont­wik­ke­ling van menselijk leven” concludeert het ini­tia­tief Eén van ons dat embryo’s dus niet als restafval of niet-menselijk leven kunnen worden ge- of misbruikt.

Eén van ons zal – indien de benodigde 1 miljoen handtekeningen zijn behaald - de Europese Commissie uit­no­di­gen een verandering in het financiële reglement van de EU te bewerkstelligen dat de besteding van het EU-budget bepaalt. Daarmee zou dan een verbod komen op, zoals hierboven vermeld, de financiering van ac­ti­vi­teiten die de vernietiging van menselijke embryo’s veronderstellen.

Potentieel resultaat

Het Europees burgerini­tia­tief Eén van ons heeft een grotere politieke kans van slagen dan enig ander ini­tia­tief tot nu toe ondernomen om de waardigheid van de persoon en het leven vanaf de conceptie op Europese schaal te beschermen. Indien consensus wordt bereikt onder één miljoen burgers of meer, zou een concrete ethische norm kunnen worden vastgesteld in heel Europa met betrekking tot de eerbiediging van de waardigheid van elk lid van de menselijke familie, ongeacht hoe jong het is.

De gewenste uitkomst van het ini­tia­tief is een concreet verbod op het leven vernietigend beleid in de EU-begroting, alsmede een politieke verandering en een groter bewustzijn van de noodzaak de wens van vele Europese burgers te respecteren. Bovendien zou de wetgeving van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, waar veel bio-ethische zaken nog aanhangig zijn, positief kunnen worden beïnvloed.

Steun van de bis­schop­pen

Eén van ons wordt breed gedragen: organisaties, kerken, politici, leden van het Europees Parlement en maat­schap­pe­lijke leiders hebben uitgesproken het ini­tia­tief op ver­schil­lende manieren te steunen. Zo hebben ook de Neder­landse bis­schop­pen laten weten het ini­tia­tief van harte te steunen. Binnen de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is mgr. dr. E.J. de Jong ambassadeur van het Europees Burgerini­tia­tief. Naast het verant­woor­de­lijke burgercomité, bestaande uit zeven burgers uit ver­schil­lende landen, stuurt een centraal coördinatiekantoor het ini­tia­tief aan.

Miljoen ondertekeningen

Het Europees burgerini­tia­tief is in Nederland van start gegaan op 22 maart. Elk land behoort een bepaald aantal steunbetuigingen te halen, gebaseerd op o.a. inwoneraantal. Voor Nederland was dat 19.500. Elke stem meer wordt ook meegeteld. Uw steun aan het ini­tia­tief is dus van cruciaal belang. In geheel Europa zullen voor 1 november 2013 minstens 1 miljoen handtekeningen (op papier of elektronisch) moeten worden verzameld. Bij publicatie van dit bericht staat de teller op 751.461 ondertekeningen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer