Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Dank voor opbrengst kledinginzameling

gepubliceerd: maandag, 13 mei 2013
Dank voor opbrengst kledinginzameling

Graag plaatsen we de dank­brief die we mochten ont­van­gen van Sam’s kle­dingactie voor de inzameling in 2013.

Elk jaar stelt Ton de Groot uit Am­mer­zo­den in de maand april een deel van zijn schuur be­schik­baar voor het verzamelen van kle­ding. Dit jaar was de opbrengst maar liefst 310 kilogram zwaar, waarvoor dank.

's-Hertogen­bosch, 6-5-2013 

Betreft: opbrengst kle­dinginzameling voor­jaar 2013

Geachte mevrouw Lieshout,

De voor­jaarsinzameling in uw woon­plaats is weer voorbij. U hebt hieraan weer een be­lang­rijke bijdrage geleverd. In totaal werd er 310 kg kle­ding ingezameld. Wij danken u harte­lijk voor uw inzet.

Sam’s Kledingactie wil alle kle­dinggevers graag bedanken. Indien u zelf de publi­ci­teit voor de actie hebt gemaakt, willen wij u vragen om in de plaat­se­lijke kranten het re­sul­taat van de inzamelingsactie bekent te maken. Als bijlage treft u een voor­beeld­brief aan die u ver­der kunt invullen.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood levert al 45 jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid Mensen in Nood. De opbrengst van de ingezamelde kle­ding van dit voor­jaar gaat naar het ‘droogte cyclus manage­ment’ project in Kenia. Binnen dit project wor­den mensen geholpen om droogte­pe­rio­des door te komen, bij­voor­beeld door de aanleg van waterreservoirs. Kijk voor meer in­for­ma­tie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten op www.samskle­dingactie.nl.

Nogmaals harte­lijk dank voor uw inzet en we hopen voor de volgende inzamelingsactie weer op u te kunnen rekenen.

Met vrien­de­lijke groet,

Team Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer