Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lintje voor Mw. Gien Lentjes-Vissers

gepubliceerd: donderdag, 2 mei 2013
foto: www.mooimaasdriel.nl
Lintje voor Mw. Gien Lentjes-Vissers

Onder de vier mensen die in Maasdriel zijn gedecoreerd met een lintje behoort ook mevrouw Gien Lentjes-Vissers uit Kerkdriel. Zij kreeg de decoratie opgespeld door burge­mees­ter drs. G.E.W. Prick in de raads­zaal van het ge­meen­tehuis van Maasdriel. Daar­mee is zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hierbij de in­druk­wek­kende lijst met ver­diensten.

Tennis­club

Van 1976 tot 1987 is zij bestuurslid geweest bij de Tennis­club Maasdriel. In deze periode heeft zij de vereni­ging naar een hoger niveau getild. Er was de nodige inzet en creativi­teit nodig om de club (in 1968 opgericht) te laten groeien en de kwali­teit te verbe­te­ren. Ook was zij nauw betrokken bij de uitbrei­ding van het tennis­com­plex om de toe­stroom van nieuwe leden moge­lijk te maken. Hierdoor wist zij samen met de rest van het bestuur een florerende tennis­club op de kaart van Maasdriel te zetten. Ook heeft zij op voor op de woens­dag­avon­den de vrouwen­club opgericht.

Pa­ro­chie­koor

Vanaf 1982 is zij bestuurslid en tevens lid van het pa­ro­chie­koor St. Martinus te Kerkdriel.
In 1973 kwam zij bij het gemengd pa­ro­chie­koor in Kerkdriel. Naast en­thou­siast zan­geres was zij ook de drijvende kracht bij ac­ti­vi­teiten om het koor zo breed moge­lijk in te zetten. Vanuit haar sociale bewogen­heid bezoekt zij de zieken en een­za­men en toont haar be­trok­ken­heid bij uit­vaar­ten en crematies. Ook is zij actief bij het maken van boekjes (gezangen en gebe­den) voor kerk­diensten bij her­den­kings­diensten voor over­le­de­nen. In 1992 werd zij pen­ning­mees­ter. Door haar inzet, creativi­teit en sociale bewogen­heid is zij de drijvende kracht achter dit koor en zorgt zij voor een goede sfeer binnen de groep en het kerk­bestuur. Het bestuur waar­deert haar bestuur­lijke kwali­teiten enorm, niet alleen voor de pa­ro­chie maar ook in andere plaat­se­lijke organi­sa­ties.

Bestuurslid KBO

Vanaf 2004 is zij bestuurslid (pen­ning­mees­ter + lid DB bestuur) bij de Katho­lie­ke Bond Ouderen (K.B.O). Vanuit het DB neemt zij ook deel aan diverse overlegorganen. Verder vervult zij de functie van Zorg en Welzijn coördinator en is daardoor aanspreek­punt voor de leden. Het jaar­lijks or­ga­ni­se­ren van de her­den­kings­dienst voor over­le­de­nen regelt zij ook. Hierin is zij de kartrekker die het gelegen­heidszang­koor, gebe­den­boekjes en uit­no­di­gingen regelt/ver­zorgt. Zij oogst daarbij veel po­si­tie­ve gevoelens bij families van overle­den leden.

Hulp aan sociaal zwakkeren, zieken en ge­han­di­capten

Mevrouw Lentjes heeft het wel­zijn van sociaal zwakkeren, zieken en ge­han­di­capten hoog in het vaandel staan. Ze bezoekt deze mensen en helpt waar nodig is, iemand met het hart op de juiste plaats! Zij was vroe­ger als admi­ni­stra­tief mede­werkster bij steen­fa­briek Terwindt nauw betrokken bij de loon­ad­mi­ni­stra­tie. Vele werknemers waren laag tot zeer laag geschoold en dat leverde vaak problemen op bij het invullen van allerlei aan­vraag­for­mu­lieren waar­on­der de kin­derbij­slag etc. Zij hielp de mensen hierbij.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer