Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lintje voor Mw. Gien Lentjes-Vissers

gepubliceerd: donderdag, 2 mei 2013
foto: www.mooimaasdriel.nl
Lintje voor Mw. Gien Lentjes-Vissers

Onder de vier mensen die in Maasdriel zijn gedecoreerd met een lintje behoort ook mevrouw Gien Lentjes-Vissers uit Kerkdriel. Zij kreeg de decoratie opgespeld door burge­mees­ter drs. G.E.W. Prick in de raadszaal van het gemeentehuis van Maasdriel. Daarmee is zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hierbij de indruk­wek­kende lijst met verdiensten.

Tennisclub

Van 1976 tot 1987 is zij bestuurslid geweest bij de Tennisclub Maasdriel. In deze periode heeft zij de vereniging naar een hoger niveau getild. Er was de nodige inzet en creativiteit nodig om de club (in 1968 opgericht) te laten groeien en de kwaliteit te verbeteren. Ook was zij nauw betrokken bij de uitbreiding van het tenniscomplex om de toestroom van nieuwe leden mogelijk te maken. Hierdoor wist zij samen met de rest van het bestuur een florerende tennisclub op de kaart van Maasdriel te zetten. Ook heeft zij op voor op de woensdag­avon­den de vrouwenclub opgericht.

Parochiekoor

Vanaf 1982 is zij bestuurslid en tevens lid van het parochiekoor St. Martinus te Kerkdriel.
In 1973 kwam zij bij het gemengd parochiekoor in Kerkdriel. Naast enthousiast zangeres was zij ook de drijvende kracht bij ac­ti­vi­teiten om het koor zo breed mogelijk in te zetten. Vanuit haar sociale bewogenheid bezoekt zij de zieken en eenzamen en toont haar betrokkenheid bij uitvaarten en crematies. Ook is zij actief bij het maken van boekjes (gezangen en gebeden) voor kerkdiensten bij herdenkingsdiensten voor overledenen. In 1992 werd zij penning­mees­ter. Door haar inzet, creativiteit en sociale bewogenheid is zij de drijvende kracht achter dit koor en zorgt zij voor een goede sfeer binnen de groep en het kerk­bestuur. Het bestuur waardeert haar bestuurlijke kwaliteiten enorm, niet alleen voor de parochie maar ook in andere plaat­se­lijke organisaties.

Bestuurslid KBO

Vanaf 2004 is zij bestuurslid (penning­mees­ter + lid DB bestuur) bij de Katho­lie­ke Bond Ouderen (K.B.O). Vanuit het DB neemt zij ook deel aan diverse overlegorganen. Verder vervult zij de functie van Zorg en Welzijn coördinator en is daardoor aanspreekpunt voor de leden. Het jaarlijks organiseren van de herdenkingsdienst voor overledenen regelt zij ook. Hierin is zij de kartrekker die het gelegenheidszangkoor, gebedenboekjes en uit­no­di­gingen regelt/verzorgt. Zij oogst daarbij veel positieve gevoelens bij families van overleden leden.

Hulp aan sociaal zwakkeren, zieken en gehandicapten

Mevrouw Lentjes heeft het welzijn van sociaal zwakkeren, zieken en gehandicapten hoog in het vaandel staan. Ze bezoekt deze mensen en helpt waar nodig is, iemand met het hart op de juiste plaats! Zij was vroeger als administratief medewerkster bij steen­fa­briek Terwindt nauw betrokken bij de loonadministratie. Vele werknemers waren laag tot zeer laag geschoold en dat leverde vaak problemen op bij het invullen van allerlei aanvraag­for­mu­lieren waaronder de kinderbijslag etc. Zij hielp de mensen hierbij.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer