Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

De kerststal bestaat 800 jaar

Hoe Franciscus het Kind van Bethlehem weer tot leven bracht

gepubliceerd: maandag, 6 november 2023
De allereerste kerststal in Greccio
De allereerste kerststal in Greccio

Graag neem ik u even mee precies 800 jaar terug in de tijd. Het is de­cem­ber 1223. Fran­cis­cus van Assisi komt, zoals hij wel vaker heeft gedaan, op bezoek bij zijn vriend Giovanni in het Ita­li­aanse Rietidal. Toch zou dit bezoek anders wor­den dan anders.

“Giovanni,” zei Fran­cis­cus, “als jij wilt dat ik met mijn broe­ders dit jaar bij jou in Greccio kerst­mis vier, dan moet je goed luis­te­ren en precies doen wat ik zeg!” Na­tuur­lijk wilde Giovanni dolgraag dat Fran­cis­cus bij hem zou zijn met Kerst­mis. Dan zou hij hem eens een lekker maal voor­zet­ten.

En precies dat vond Fran­cis­cus zo jammer. De mensen had­den geen gevoel meer bij Kerst­mis. Het was een van de zoveel feesten van de Kerk en een goede gelegen­heid lekker te eten. Fran­cis­cus wilde graag dat mensen weer zou­den beseffen waar het met Kerst­mis echt om ging. Name­lijk de geboorte van Jezus, of anders gezegd: dat God het de moeite waard had gevon­den om zelf in de vorm van een kwets­baar Kind mens te wor­den tussen de andere schepselen en zo deel te nemen aan onze tijd en ruimte, de wereldge­schie­de­nis. En dat dan ook nog in de allerar­moe­digste omstan­dig­he­den: een stal.

Giovanni luisterde aan­dach­tig. “Waar moet dit dan gebeuren?”, vroeg hij. Daarop vroeg Fran­cis­cus een jongetje een stok het bos in te slin­geren. Op de plek waar de stok neer zou komen, daar vond God - aldus Fran­cis­cus - waar het moest gaan gebeuren.

Op de avond van 24 de­cem­ber was het zover. Vanuit het stadje Greccio en de omliggende dorpen kwamen de mensen met fakkels naar de plek in het bos waar de tak was neer­ge­ko­men. Ook alle broe­ders van Fran­cis­cus die zich her en der in het Rietidal ophiel­den, waren geko­men. En toen ze op de open plek in het bos aankwamen, zagen ze het: in een grot had Fran­cis­cus het tafereel van Beth­le­hem laten uit­beel­den. Heel een­vou­dig: een kribje met een levende os en ezel. Het Kindje ontbrak nog. “Want”, zei Fran­cis­cus, “we gaan zo de Eucha­ris­tie vieren en daar is het Kind al in aanwe­zig.” De altaartafel was dan ook ingericht boven het kribje.

De mensen waren tot tranen toe ontroerd. Vooral toen Fran­cis­cus het Kerst­ver­haal voorlas. Voor het eerst sinds die won­dere nacht in Beth­le­hem kon­den ze niet alleen horen wat er gebeurd was, ze kon­den het ook zien. Er was zelfs iemand die een visioen kreeg. Deze man zag ineens in het lege kribje een dood kindje liggen. Daarna zag hij Fran­cis­cus naderbij komen en het kindje wakker kussen.

Dat visioen beschrijft heel goed wat er gebeurde. Het beeld van Christus als on­schul­dig Kindje in een kribbe werd weer opge­roe­pen bij de mensen: wakker geschud. Een beeld dat ze nooit meer weg hebben willen laten gaan. Zo ontstond die nacht, exact 800 jaar gele­den, een traditie die we sindsdien in ere hou­den: thuis, in de kerk, op straat, op school, enzo­voorts een kerst­stal neer­zet­ten.

Sinds een aantal jaren hebben de min­der­broe­ders fran­cis­ca­nen daar nog iets aan toe­ge­voegd. Met het verhaal van de drie wijzen in gedachte, die geschenken kwamen brengen voor het Kind, roepen ze mensen op producten voor de voedsel bank te komen brengen. Op som­mi­ge plekken leggen mensen de spullen bij de kerst­stal. Op andere plekken blijft de kerst­stal gedurende de Advents­tijd leeg van beel­den om er de producten voor de voedsel­bank in te kunnen leggen.

Zo combineren de min­der­broe­ders fran­cis­ca­nen de wens van Fran­cis­cus oog te hebben voor de men­se­lijke kant van Jezus met zijn wens broe­der te zijn voor de min­dere: de zieke, de arme. Het Kind Jezus, zijn moe­der en voedster­va­der kunnen immers zelf tot die groep gerekend wor­den. Zo maken we het voor ie­der­een een Zalig Kerst­mis!

Br. Hans-Peter Bartels ofm

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer