Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Begraafplaats Hedel minder goed bereikbaar

Werkzaamheden omgeving kasteelruïne begonnen

gepubliceerd: woensdag, 20 september 2023

De werk­zaam­he­den be­tref­fen­de het plan ‘Neerhui­zing’ aan de Kasteellaan in Hedel zijn deze week be­gon­nen. Ook het gras­veldje links van het pad naar de absoute­plaats zal bij deze herinrich­ting wor­den betrokken.

Het is de bedoeling dat er bin­nen­kort ter plaatse ook teke­ningen ter inzage liggen zodat belang­stel­len­den kunnen zien wat er allemaal gaat ver­an­de­ren. Van­wege de bouwperikelen zal de begraaf­plaats min­der goed bereik­baar zijn, name­lijk alleen via de Koningin Wilhelmina­straat en het pad naast de kerk en niet meer via de Kasteellaan.

Hebt u klachten of vragen voor de aannemer? Meestal zal de opzichter hier­voor bereik­baar zijn in de bouwkeet naast de gym­zaal. Verdere in­for­ma­tie is ook te vin­den op de web­si­te van de ge­meen­te:

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer