Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Hartverwarmende parochiebedevaart

gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023

Een goed geluimd gezel­schap van Am­mer­zo­den tot Zalt­bom­mel, van Hedel tot Alem en van Velddriel tot Rossum ging zon­dag­mor­gen 14 mei op weg naar het Vlaamse bede­vaarts­oord Meersel-Dreef.

Daags tevoren waren de broodjes al in het pa­ro­chie­cen­trum gesmeerd en ook voor wat lekkers bij de koffie was gezorgd. De tou­ringcar zat bijna vol met een viertal ge­zin­nen, en een reisgezel­schap met leeftij­den, van twee tot tweeën­tach­tig jaar. Gelukkig was in de bus genoeg laad­ruim­te voor rollators, buggies en de broodjes.

Bommelse Misdienaars
Bommelse Mis­die­naars

Op de koffie en naar de vie­ring

Bij het klooster wer­den we ont­van­gen door de pa­ro­chi­anen die op eigen gelegen­heid waren geko­men. We had­den een eigen mooie ruimte bij ’t klooster waar we nog even koffie thee en limonade dronken. De goedlachse pater Kenny heette ons welkom en de twee jongste kin­de­ren mochten mis­die­naar zijn bij de zon­dags­vie­ring (zie foto).

De hort op

De vie­ring in de sfeer­volle lichte klooster­kerk vloog voorbij, en voordat we het wisten ston­den we weer heer­lijk buiten in de zon. Van het keu­ze­menu werd goed gebruik gemaakt. Een aantal ging naar het Bele­vings­cen­trum, een ander groepje toog naar de kruis­weg, terwijl het meren­deel toch voor de speur­tocht koos (zie foto­se­rie onder) in ’t Maria­park.

Samen eten en vieren

Na de eerst ronde was het tijd voor de goedver­zorgde lunch in de gezellig klooster­boer­de­rij (zie foto)Tijdens de maal­tijd werd de uit­slag van de speur­tocht gedeeld, en kreeg ie­der­een een aan­denken. Een aantal ging nog even de speeltuin in, terwijl anderen een souvenir kochten, een pintje pakte of nog even de bij­zon­dere kerk bekeken.

Wees gegroet Moeder Maria

Voor vertrek verzamel­den we nog bij de Mariagrot voor een mooie vie­ring in het licht van Moeder­dag (zie foto­se­rie onder). Het was fijn om zo samen te vieren met andere bede­vaart­gan­gers die zich spon­taan bij ons aansloten. Na de zegen en het Maria­lied liepen we rus­tig naar de bus, waar we samenkwamen met degenen die nog even in de speeltuin waren geweest. Na een afscheids­lied, een heer­lijke trac­ta­tie van een pa­ro­chi­ane en een ‘tot volgend jaar’, zaten we alweer op de snelweg op weg naar de Bom­me­ler­waard!

Dank!

We gaan volgend jaar zeker weer op pa­ro­chie­bede­vaart, maar dan op een andere dag! Met een appeltje en een bedankje aan elkaar voor de prach­tige bede­vaart ging ie­der­een om drie uur weer naar huis.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer