Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kardinaal Eijk roept op tot gebed

gepubliceerd: dinsdag, 12 maart 2013
Kardinaal Eijk roept op tot gebed

Op dins­dag 12 maart start het conclaaf waarin de op­vol­ger van paus Bene­dic­tus XVI zal wor­den gekozen. Kar­di­naal Eijk, aarts­bis­schop van Utrecht, is één van de kar­di­naal-kiezers die aan het conclaaf zullen deelnemen. Kar­di­naal Eijk doet vanuit Rome een oproep aan de Neder­landse gelo­vi­gen om te bid­den voor de kar­di­na­len die in Rome bijeen zijn.

Kar­di­naal Eijk: “De afgelopen tien dagen hebben de kar­di­na­len zich in Rome intensief voor­be­reid op het ko­men­de conclaaf. Via de duizen­den jour­na­listen die hier in Rome aanwe­zig zijn, is de wereld met ons verbon­den. Wij voelen die ver­bon­den­heid met de wereld ook.

Aan de voor­avond van dit conclaaf wil ik daarom de gelo­vi­gen in Neder­land oproepen om te bid­den voor de kar­di­na­len die vanaf morgen de bis­schop van Rome zullen kiezen. Bidt dat wij, vervuld door de genade van de Heilige Geest, een goede her­der voor de Kerk mogen aan­wij­zen.”

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer