Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Namenmonument in klank

gepubliceerd: donderdag, 1 december 2022

Woens­dag­avond 30 ok­to­ber 2022 was er een in­druk­wek­kend concert in de Sint Martinus­kerk in Zalt­bom­mel. Het concert is in samen­wer­king met de ge­meen­te Zalt­bom­mel, de stich­ting Mikwe en Koor­school Senta tot stand geko­men.

Het Jeugd­koor Koor­school Senta en Project­koor Ri­vie­ren­land stond o.l.v. Sylvia van der Vinne en werd aan­ge­vuld met Carl van Kuyck, piano en Marta López Vega, viool.

Gedicht

Het on­der­staan­de gedicht van Sylvia van der Vinne, uit het pro­gram­maboekje, geeft een bij­zon­der mooie indruk over de waar­dige wijze van het her­denken van oorlogsslacht­of­fers. 

Stolpersteine

Stolpersteine, ik zie ze steeds vaker,
in de Bom­me­ler­waard, in ste­den in Europa, op weg naar concerten...
Lezen en denken
Familie­ver­ban­den ont­dek­ken
Klank
Hoe klinken de namen, welk metrum en melodie?
Klinken ze nog?
Noemt iemand ze nog?
De namen moeten genoemd wor­den
Opdat we niet vergeten
Noemen en omhullen met muziek
Muziek als gedenksteen,
Tussen de stenen de namen
Joodse muziek, in He­breeuws, in de zo bij­zon­dere taal Jiddisch
Muziek door vrouwen herinnerd in een con­cen­tratie­kamp
Geno­teerd, ingestu­deerd en gezongen, daar in een ver kamp
Rauwe muziek en rauwe teksten
Samen zingen, jong en oud
U luistert, jong en oud
Eén kaars voor ieder
Tien Menora’s met negenen­zes­tig kaarsen
Devotielichten zevenen­der­tig in getal
Honderdzes lichtjes terwijl de namen klinken
Honderdzes namen met melodie en metrum

Sylvia van der Vinne

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer