Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Programma St. Maartensweek

Zaterdag 29 oktober t/m vrijdag 11 november

gepubliceerd: donderdag, 13 oktober 2022

St. MaartensweekSint-Maarten is al eeuwen­lang de schuts­pa­troon van Zalt­bom­mel. Martinus leefde in de vierde eeuw en deelde als Romeins soldaat bij de stadspoort van de Franse stad Amiens zijn man­tel met een bede­laar. Later werd Martinus bis­schop van Tours. Dit teken van delen is herken­baar gewor­den in heel Europa.

Daarom wordt op en rond de feest­dag van Sint-Maarten het ‘Feest van Delen’ gevierd en or­ga­ni­se­ren we de Dag van de Mantel­zorg. Ook dit jaar wor­den in Zalt­bom­mel in de Sint-Maartensweek weer vele ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd, die in het teken staan van delen en zorgen
voor elkaar.

De eerste ac­ti­vi­teit rond Sint-Maarten begint op zater­dag 29 ok­to­ber met een pelgrims­tocht langs zes kerken in de Bom­me­ler­waard. Deze keer is de tocht in de West-Bom­me­ler­waard. Een dag later is er een medi­ta­tieve vie­ring in de R.K. Martinus­kerk. Op vrij­dag­avond 4 no­vem­ber is het tra­di­tio­nele Sint-Maartens­con­cert in de Gasthuis­ka­pel. Er is een gevarieerd pro­gram­ma voor jong en oud met o.a. koor­school Senta, leer­lin­gen van de muziek­school en koperkwintet Fohkes.

Zondag­mid­dag 6 no­vem­ber is er een bij­zon­der Vredes­con­cert in de Martinus­kerk. Op woens­dag 9 no­vem­ber is er in de Gasthuis­ka­pel een boeiende lezing over de ge­schie­de­nis van de Abdij van Berne en de relatie met Sint-Martinus. En na­tuur­lijk wordt op 11 no­vem­ber Sint-Maarten op zijn paard verwelkomd en is er een optocht door de bin­nen­stad van Zalt­bom­mel en gaan kin­de­ren met lampions langs de deuren en vragen om een aalmoes. Een over­zicht van alle ac­ti­vi­teiten vind je in de Maartensfol­der.

Beknopt over­zicht van het pro­gram­ma

dag tijd ac­ti­vi­teit locatie
Zater­dag 29 ok­to­ber 8.00 uur Pelgrims­tocht West-Bom­me­ler­waard
Zondag 30 ok­to­ber 11.00 uur Medi­ta­tieve vie­ring St.-Martinus­kerk Zalt­bom­mel
Woens­dag 2 no­vem­ber 15.00 uur Work­shop kera­miek Poorterij Zalt­bom­mel
Vrij­dag 4 no­vem­ber 19.30 uur Maartens­con­cert Gasthuis­ka­pel Zalt­bom­mel
Zater­dag 5 no­vem­ber 13.30 uur Lampions maken Museuma­telier Stads­kasteel
Zondag 6 no­vem­ber 11.00 uur Maartens­vie­ring St.-Martinus­kerk Zalt­bom­mel
Zondag 6 no­vem­ber 15.30 uur Vredes­con­cert St.-Martinus­kerk Zalt­bom­mel
Zondag 6 no­vem­ber 14.00 uur Torenbeklim­ming Maartens­kerk Zalt­bom­mel
Dins­dag 8 no­vem­ber 10.30 uur Bespelen carillon Gasthuistoren Zalt­bom­mel
Woens­dag 9 no­vem­ber 19.30 uur Lezing Abdij van Berne Gasthuis­ka­pel Zalt­bom­mel
Woens­dag 9 no­vem­ber 17.00 uur Maartens­di­ner Grote Aak Zalt­bom­mel
Donder­dag 10 no­vem­ber Mantel­zorg­dag Stich­ting Welzijn Bom­me­ler­waard
Vrij­dag 11 no­vem­ber 16.30 uur Feest Sint-Maarten Maartens­kerk Zalt­bom­mel
Vrij­dag 11 no­vem­ber 17.50 uur Optocht Sint-Maarten Bin­nen­stad Zalt­bom­mel
Vrij­dag 11 no­vem­ber 19.05 uur Aankomst Sint-Maarten Waluwe, Plein Balderik­straat
Vrij­dag 11 no­vem­ber 19.25 uur Aankomst Sint-Maarten Spelle­waard, Poort Citadel

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer