Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alzheimer Café Bommelerwaard

Donderdag 20 oktober - 19.30 uur - De Weesboom Ammerzoden

gepubliceerd: woensdag, 12 oktober 2022
Floor van Bergen, GZ psycholoog
Floor van Bergen, GZ psycholoog

Donder­avond 20 ok­to­ber is er weer Alzheimer Café Bom­me­ler­waard in Party Centrum De Wees­boom te Am­mer­zo­den. Spreekster is GZ psy­cho­loog Floor van Bergen over gedrags­ver­an­de­ringen bij dementie.

Dementie gaat vaak gepaard met ver­an­de­ringen in het gedrag. Er kan sprake zijn van ini­tia­tiefverlies, angst, prikkel­baar­heid, onrust, opstan­dig gedrag en ontrem­ming. Deze gedrags­ver­an­de­ringen kunnen lei­den tot problemen in de omgang tussen degene met dementie en zijn of haar naasten.

Hoe komt het dat het gedrag van iemand met dementie veran­dert? Welke factoren spelen hierbij een rol? Welke gedrags­ver­an­de­ringen komen veel voor bij dementie? En hoe kun je hier het beste mee omgaan? Deze en andere vragen bespreken we tij­dens de ko­men­de bij­een­komst.

Wij ont­van­gen u graag Party Centrum De Wees­boom (Voor­straat 17, Am­mer­zo­den). Deelname is gratis en aanmel­den is niet nodig. De inloop is vanaf 19.00 uur en het pro­gram­ma start om 19.30 uur.

Gast­spre­ker is Floor van Bergen, GZ psy­cho­loog, JBZ Medische psycho­lo­gie.

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer