Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel








Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Ontmoetingsmaaltijd Rossum

Woensdag 28 september

gepubliceerd: donderdag, 15 september 2022
Voorstelling van een agapefeest in de catacomben van de H. Marcellinus en Peter, Rome
Voorstelling van een agapefeest in de catacomben van de H. Marcellinus en Peter, Rome

In navol­ging van eer­der gehou­den agapè maaltij­den in de vredesweek zal op 28 sep­tem­ber voor alle inwoners van Rossum een ont­moe­tings­maal­tijd wor­den geor­ga­ni­seerd. De Ont­moe­tings­maal­tijd wordt geor­ga­ni­seerd door de Pro­tes­tantse Ge­meen­te, de Katho­lie­ke Pa­ro­chie en de Dorpsraad van Rossum in samen­wer­king met stich­ting Kompas.

Ver­schil­lende inwoners van Rossum zorgen voor lekkere en gevarieerde gerechten uit ver­schil­lende culturen. Maar u kunt ook zelf iets lekkers mee­bren­gen, warm of koud, zoet of har­tig, dat is altijd welkom. Speelt u een instru­ment, maakt u muziek, alle muzikale bijdragen zijn welkom!

De locatie wordt bin­nen­kort bekend. Als u zich bij ons aanmeldt, dan geven wij u de locatie door, zodra die bekend is. Contact: Coen van Loon: 06-31786121 of Hans ter Heege: rossums­dorps­be­lang@gmail.com

Komt u ook?





 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer