Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Openluchtviering bij het Mariakappelletje

gepubliceerd: maandag, 12 september 2022

Op zon­dag 21 au­gus­tus 2022 hebben pa­ro­chi­anen uit Rossum en Hurwenen bij het Maria­ka­pelletje een openlucht­vie­ring gehou­den van­wege het feest van Maria Hemel­vaart. Het was een prach­tige Maria­vie­ring. Jos Vriesema ging hierin voor en het gemengd koor Alem/Rossum heeft prach­tig gezongen. Zelfs voor het mooie weer had Maria gezorgd.

We had­den een gewel­dige opkomst (55 deel­ne­mers) en we hopen dat we het volgend jaar weer zo kunnen or­ga­ni­se­ren. Wij bedanken Jos Vriesema, het koor en alle vrij­wil­li­gers die hieraan mee gewerkt hebben. Ook alle mensen die aanwe­zig waren heel harte­lijk dank.

Samen maakten we er iets moois van!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer