Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Verhalenavonden

Vanaf 28 september - Stadsklooster San Damiano

gepubliceerd: maandag, 5 september 2022

Stads­kloos­ter San Damiano or­ga­ni­seert drie avon­den (die ook los van elkaar te bezoeken zijn) waarbij we samen­ko­men met 20-50 jarigen om verhalen te delen, nieuwe mensen te ont­moe­ten en ons te laten in­spi­re­ren door de verhalen en door elkaar.

Verhalen zijn be­lang­rijk in ons leven. Van kleins af aan groeien we ermee op. Je kunt je in verhalen ver­plaatsen en je ermee iden­ti­fi­ceren. Verhalen kunnen ons raken, in­spi­re­ren, iets leren, ze kunnen je in een andere wer­ke­lijk­heid brengen, een ander per­spec­tief aanreiken. Een verhaal blijft hangen omdat het tot de ver­beel­ding spreekt.

Per avond zullen we één of twee verhalen uit de groep aan elkaar ver­tellen. Dat kan een verhaal uit de Bijbel zijn, een ander verhaal, een sprookje of mis­schien wel een zelf ge­schre­ven verhaal. Deel het verhaal dat jou raakt!

We zullen met elkaar in gesprek gaan over het gedeelde verhaal. Welke thema’s zitten erin, wat heeft het ons te zeggen, wat kunnen we ervan leren?

Details

data: woens­dag 28 sep­tem­ber
woens­dag 26 ok­to­ber
woens­dag 30 no­vem­ber
tijd: 19.30 - 21.00 uur
doel­groep: 20-50 jarigen
kosten: Geen, een vrij­wil­lige bijdrage is welkom
locatie: Stads­kloos­ter San Damiano
Van der Does de Willebois­sin­gel 12
5211 CB ’s-Hertogen­bosch
073 - 613 01 55
opgave: s-hertogen­bosch@min­der­broe­dersfran­cis­ca­nen.net

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer