Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Werelddag voor grootouders en ouderen

Zondag 24 juli

gepubliceerd: zaterdag, 23 juli 2022

Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goed­heid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap voor de tweede Wereld­dag voor groot­ou­ders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zon­dag van juli.

Deze dag werd in 2021 door paus Fran­cis­cus inge­steld om de waarde en bete­ke­nis van de ouderdom onder de aan­dacht te brengen. Het is een thema waar hij sinds het begin van zijn paus­schap met regelmaat op terug­komt. Sinds februari staat hij er weke­lijks in de woens­dag­ca­te­che­se bij stil.

De paus maakt zich grote zorgen over de manier waarop naar ouderen wordt gekeken en dat ‘terwijl er in de mensenge­schie­de­nis (ver­hou­dingsge­wijs - red) nog nooit zoveel van ons zijn geweest.’ Door de we­reld­wijd steeds hogere levensver­wach­ting neemt de vergrij­zing sterk toe. Dat leidt er mede toe dat ouderen als een ‘last’ wor­den ervaren, en ouderen zich­zelf ook zo kunnen gaan zien.

Het instru­ment van ouderen

Paus Fran­cis­cus: ‘Beminde groot­ou­ders en ouderen, wij zijn in deze wereld ge­roe­pen om bewerkers van de revolutie van de teder­heid te zijn. Laten wij dat doen door steeds meer en steeds beter het kost­baarste instru­ment te leren gebruiken dat wij hebben en dat het best past bij onze leef­tijd: het gebed. “Laat ons dichters van het gebed wor­den: laten wij er de smaak van te pakken krijgen onze eigen woor­den te zoeken, laten wij de gebe­den die het Woord van God ons leert, opnieuw eigen maken”. Ons ver­trouw­vol gebed kan veel doen. Zij kan de kreet van pijn van wie lijdt, be­ge­lei­den, en kan ertoe bijdragen de harten te ver­an­de­ren.’

Aandacht in pa­ro­chies

‘Zo vormt de Wereld­dag van de groot­ou­ders en de ouderen een gelegen­heid om nog eens met vreugde te zeggen dat de Kerk feest wil vieren samen met hen die de Heer - zoals de Bijbel zegt - “der dagen zat heeft gemaakt”. Laten wij dit samen vieren! Ik nodig u uit om deze dag in uw pa­ro­chies en ge­meen­schappen bekend te maken; de meest eenzame ouderen op te gaan zoeken, thuis of in de tehuizen waar zij wonen. Laten wij ervoor zorgen dat deze dag niemand zich een­zaam voelt. Een bezoeker ver­wach­ten, kan het per­spec­tief van de dagen ver­an­de­ren als wij denken niets te hebben om naar uit te zien. Uit een eerste ont­moe­ting kan een nieuwe vriend­schap ontstaan. Het bezoeken van eenzame ouderen is een werk van barm­har­tig­heid van onze tijd!’

Downloads en meer info

 

(bron: rkkerk.nl)

foto: Andrea Piacquadio
Werelddag voor grootouders en ouderen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer