Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Appartement

Voor Oekra´ense vluchtelingen

gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022

Het pa­ro­chie­bestuur heeft samen met de contact­groep besloten om het leegstaande ap­par­te­ment in de pastorie in te richten voor vluch­te­lingen uit Oekraïne. De afgelopen twee maan­den is er hard gewerkt door vrij­wil­li­gers. De wan­den zijn gesaust, de elektrici­teit up-to-date gemaakt en de sanitaire voor­zie­ningen zijn opgeknapt.

Ook is er gron­dig schoongemaakt, inclusief het wassen van de gordijnen. De inrich­ting is voor een groot deel door par­ti­cu­lieren ge­schon­ken en met de hulp van een aantal sterke mannen naar boven gebracht. Voor de keuken is een nieuwe koel­kast aangeschaft. Momenteel wordt aan de finishing touch gewerkt.

Het ap­par­te­ment is aangemeld bij de ge­meen­te voor de opvang van Oekraïense vluch­te­lingen. Wanneer het zover is, staan er mensen klaar om hen te onder­steunen en te be­ge­lei­den. Dit in samen­spraak met de ge­meen­te.

Het is prach­tig te ervaren dat met inzet van vrij­wil­li­gers en met beperkte mid­de­len zoveel is bereikt. Ie­der­een die een bijdrage heeft geleverd, heel harte­lijk bedankt.

Namens pa­ro­chie­bestuur en contact­groep,
Ton van Balken en Piet de Lange

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer