Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Speel mee in musical Jona!

Zaterdag 1 oktober - Maartenkerk Zaltbommel

gepubliceerd: maandag, 23 mei 2022

Ben jij tussen 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schit­te­ren in een musical? Dat kan! Zater­dag 1 ok­to­ber komt Theater­groep De Vliegende Speel­doos weer naar Zalt­bom­mel om samen met jullie in 1 mid­dag de musical Jona in te stu­de­ren.

De musical Jona gaat over een alle­daag­se jongen die door God gekozen wordt om naar de stad Ninevé te gaan om de slechte bewoners te waar­schu­wen. Jona wil niet en vlucht, maar God heeft een plan, voor Ninevé én voor hem! Een verhaal over nieuwe kansen & ver­ge­ving en jij kan meedoen!

Details

De musical wordt in 1 mid­dag met jullie ingestu­deerd onder be­ge­lei­ding van echte acteurs, zan­gers en dansers. Aan het eind van de dag spelen jullie samen met hen een fan­tas­tisch optre­den. Uite­raard mét publiek!

De dag begint om 12.30 uur voor de kin­de­ren van groep 3 t/m 8. De kin­de­ren van groep 1 en 2 wor­den om 14.30 uur verwacht. De voor­stel­ling van de musical zal om 18.30 uur zijn en tot ca. 20.00 uur duren in de Sint Maartens­kerk in Zalt­bom­mel.

Aanmel­den

Wil jij meedoen met deze bij­zon­dere musical en deze leuke dag? Meld je dan uiter­lijk vóór 1 sep­tem­ber (vermeld de groep waarin je op 1 ok­to­ber zit op school) aan via:

Deze ac­ti­vi­teit wordt geor­ga­ni­seerd vanuit de ge­za­men­lijke kerken in de Bom­me­ler­waard en wordt gesponsord door de Ge­meen­te Zalt­bom­mel en Van Voor­den Stich­ting. Dankzij deze sponso­ring zijn er voor jullie geen kosten verbon­den!

Ook nog helpers gezocht

We zijn nog op zoek naar mede­wer­kers die op deze dag willen zorgen voor be­ge­lei­ding van de kin­de­ren, cate­ring, podium op- en afbouwen etc. Opgeven kan via bo­ven­staand email-adres!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer