Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Maria onder de Toren geopend en gezegend

gepubliceerd: zaterdag, 21 mei 2022

Op zon­dag 1 mei werd de Maria­ka­pel offi­cieel geopend en gezegend door pastor Ronald Putman. Dit in aanwe­zig­heid van pa­ro­chi­anen en leden van de werk­groep. Na een in­spi­re­rende vie­ring, opge­luis­terd met Maria­lie­de­ren door het koor, gingen de aanwe­zigen met een bran­dende kaars naar Maria onder de toren.

Op deze manier werd de Maria­ka­pel weer offi­cieel toegewijd aan Maria. De kapel zal tot 2 no­vem­ber 2022 dage­lijks tussen 10.00-1800 uur geopend zijn.

Op de dins­dag­avon­den in de maan­den mei en ok­to­ber zal weke­lijks om 19.00 uur de Rozen­krans gebe­den wor­den, daarna wordt de kapel af­ge­slo­ten. In de maan­den juni, juli, au­gus­tus en sep­tem­ber vindt het Rozen­krans­ge­bed op de eerste dins­dag van de maand plaats, ook om 19.00 uur.

Het dage­lijks geopend hebben van de Maria­ka­pel, betekent dat er mensen zijn die daarvoor zorgen. Daarbij passen woor­den van dank aan alle trouwe leden, die dit moge­lijk maken.
Een speciaal woord van dank aan de dames Mole­naars, Van Eeuwijk en IJsveld, die wegens omstan­dig­he­den moeten stoppen. En een woord van welkom aan de nieuwe leden, de dames Stehmann, Van Alphen en Verhagen.

Ook is een woord van dank aan Diny en Rob van Haag op zijn plaats. Zij maakten het moge­lijk dat de kapel al open kon vanaf Goede Vrij­dag. Zeker in deze moei­lijke en onzekere tijd van­wege de oorlog in Oekraïne onder­steunde de ver­vroegde ope­ning eenie­der die bij een gebed een kaarsje wilde onts­te­ken.

Tot slot wensen wij alle leden succes met de zorg voor de Maria­ka­pel, daar­naast hopen we vele gasten te mogen verwel­ko­men in de Maria­ka­pel.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer