Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Dankviering heiligverklaring Titus Brandsma

Zondag 22 mei - 16.00 uur - Sint-Janskathedraal Den Bosch

gepubliceerd: woensdag, 18 mei 2022
foto: Wim Koopman
Buste van Titus Brandsma
Buste van Titus Brandsma

Zondag 15 mei is pater Titus Brandsma heilig verklaard in Rome. Ter gelegen­heid van de heilig­ver­kla­ring vindt er op zon­dag 22 mei een nationale dank­vie­ring plaats in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch.

Bij de dank­vie­ring is een dele­ga­tie van de Neder­landse bis­schop­pen aanwe­zig. De Generale Overste van de Karmelorde is aanwe­zig. Ook zijn de prior-provincaal en leden van de Neder­landse Karmelorde en fami­lie­le­den van Titus Brandsma aanwe­zig.

Motet

De dank­vie­ring vindt plaats in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch om 16.00 uur. De aarts­bis­schop van Utrecht, Kar­di­naal Eijk is hoofd­cele­brant in de dank­vie­ring. De Schola Cantorum zingt onder andere een motet van Chris Fictoor met tekst van Titus Brandsma. Dit motet is voor deze heilig­ver­kla­ring gecompo­neerd.

Pater Titus Brandsma is op 17 juni 1905 tot pries­ter gewijd in de Sint-Jans­kathe­draal. In de ge­dach­te­nis­ka­pel van de ka­the­draal staat een buste van de heilige pater en een urn met as uit een massagraf van con­cen­tratie­kamp Dachau.

Verzet

De karmeliet Brandsma verde­digde de vrij­heid van de katho­lie­ke media in bezet Neder­land. Het natio­naalso­cia­lis­me was voor hem een vorm van nieuw hei­dendom. Tegen­over het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi’s verde­digde Brandsma het recht van de zwakke en de waar­dig­heid van iedere mens. Pater Titus deed dat als een diep­ge­lo­vig christen. De nazi’s zagen het gevaar van pater Titus en hebben zijn stem tot zwijgen gebracht. Hij werd in 1942 in Dachau vermoord.

Ook nu zijn er tal van lan­den waar de pers­vrij­heid wordt ingeperkt en de mensen­rechten met voeten wor­den getre­den. Pater Titus kan wor­den gezien als patroon voor ie­der­een die opkomt voor de waar­dig­heid van de mens als beeld van God.

Pater Titus woonde een groot deel van zijn leven binnen het bisdom van ’s-Hertogen­bosch. Hij stu­deerde en doceerde in Megen, Boxmeer, Oss en lange tijd in Nijmegen. In deze laatste plaats was hij jarenlang hoog­le­raar aan de Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit. Hij werd een groot kenner van de chris­te­lijke mys­tiek. Pater Titus leefde zelf vanuit een diepe vriend­schap met Christus.

foto: Wim Koopman
Noveenkaarsen branden bij de buste van Titus Brandsma
Noveenkaarsen bran­den bij de buste van Titus Brandsma in de Sint-Jans­kathe­draal van Den Bosch
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer