Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Oproep vrijwilligerswerk voor Oekra´ne

gepubliceerd: donderdag, 31 maart 2022

Er is een grote soli­da­ri­teit en bereid­heid om Oekraïense vluch­te­lingen die naar Neder­land komen te helpen. De Neder­landse R.-K. bis­schop­pen zijn dank­baar voor de inzet die ook vanuit de pa­ro­chies komt, zo stond te lezen in de pas­to­rale brief aan de pa­ro­chies: ‘Vluch­te­lingen mogen een beroep op ons doen.’

Naast de maat­schap­pe­lijke nood­op­vang is er op korte termijn grote behoefte aan par­ti­cu­liere opvang van vluch­te­lingen bij gast­ge­zinnen en aan onder­steu­ning van deze gast­ge­zinnen. In samen­spraak met het ministerie J&V coördineert het Leger des Heils deze opvang en onder­steu­ning. Zij doet dat mede namens de keten­part­ners Rode Kruis, Vluch­te­lingen­werk Neder­land, NL voor elkaar en Takecarebnb.

De R.-K. Kerk onder­steunt dit ini­tia­tief en roept pa­ro­chi­anen op om ruim­har­tig gehoor te geven aan de ‘Oproep vrij­wil­li­gers­werk voor Oekraïne’. Voor de onder­steu­ning van de gast­ge­zinnen zijn naar inschat­ting 800 tot 1.000 vrij­wil­li­gers voor nodig. Afgelopen dins­dag stond de teller nog op 118, dus er zijn dus nog heel veel mensen nodig!

Wilt u bij­ge­voegde oproep in uw pa­ro­chie onder de aan­dacht brengen?

In Christus verbon­den,

+Mgr. Gerard de Korte

Onder­steuner gast­ge­zinnen Oekraïense vluch­te­lingen

Oproep voor vrijwilligersWil jij je inzetten voor vluch­te­lingen uit Oekraïne? Meld je dan nu aan als vrij­wil­li­ger! Wij zoeken vrij­wil­li­gers die gast­ge­zinnen kunnen onder­steunen.

Wat is je rol?

  • Je onder­steunt gast­ge­zinnen die Oekraïense vluch­te­lingen opvangen. Dit doe je samen met een andere vrij­wil­li­ger.
  • Je bent vraagbaak voor allerlei prak­tische zaken waar gast­ge­zinnen tegenaan lopen en waar zij hulp bij kunnen gebruiken (admi­ni­stra­tieve zaken, dage­lijks leven, de situatie in Oekraïne, etc).
  • Je wordt onder­steund door een vrij­wil­li­gerscoördinator van het Leger des Heils en je ont­vangt rele­vante trai­ningen.
  • Je werkt samen met Takecarebnb, het Rode Kruis en/of Vluch­te­lingen­werk die ook onder­steu­ning bie­den aan de vluch­te­lingen.
  • Na je eerste bezoek heb je vooral contact met de gast­ge­zinnen via tele­foon, mail of app.
  • Je hebt een rol als onder­steuner, niet als hulp­ver­le­ner.

Aanmel­den

Wil je je aanmel­den als gast­ge­zinon­der­steuner?

Inzameling bed­den­goed en handdoeken

Voor de Oekraïense vluch­te­lingen die gehuisvest wor­den in Kerkdriel verzamelen we een­persoons bed­den­goed, lakens, dek­bedover­trek­ken, slopen en bad­handdoeken.

Deze kunnen afge­ge­ven wor­den in de ont­vangsthal van Pand 9 te Zalt­bom­mel.

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer