Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Byzantijnse Eucharistieviering

Zondag 12 juni - 11.00 uur - Sint-Martinuskerk Kerkdriel

gepubliceerd: maandag, 30 mei 2022

Op 12 juni 2022 om 11.00 uur zal in de St. Martinus­kerk in Kerkdriel, de Byzan­tijnse Eucha­ris­tie­vie­ring met het Tilburgs Byzan­tijns Koor (TBK) plaats­vin­den. U bent van harte welkom!

Sinds 1944

In 1944 werd dit koor opgericht door de paters Kapucijnen in Tilburg. De Kapucijnen had­den zich in opdracht van het Vati­caan in de Slavisch Byzan­tijnse li­tur­gie verdiept om jonge pries­ters op te lei­den, die moge­lijk na de val van het communisme in Rusland zou­den gaan mis­sio­ne­ren. De ge­schie­de­nis liep anders, maar de opgedane kennis ging niet verloren.

Na de Tweede Wereld­oor­log ves­tig­den zich in Zuid-Neder­land Oekraïense en Russische immi­gran­ten. Zij waren tij­dens de oorlog veelal in Duitse kampen tewerk­ge­steld. Na de oorlog kon­den zij niet te­rug­ke­ren naar hun land door het ‘IJzeren Gordijn'.

Deze immi­gran­ten had­den behoefte aan een regel­ma­tige li­tur­gie­vie­ring volgens hun eigen ritus. De paters Kapucijnen zorg­den hier­voor.

Te­gen­woor­dig

Vandaag de dag bestaat het koor nog steeds. Het ver­zorgt li­tur­gie­vie­ringen volgens de Slavisch Byzan­tijnse ritus en onder­steunt bij ‘westerse’ en oecu­me­nische diensten en concerten. Het TBK is een gemengd koor van 22 zan­gers en geniet ook inter­na­tio­nale bekend­heid.

Velen zoeken naar zin­ge­ving en een vorm van spi­ri­tu­ele invulling. Deze muziek leent zich daar uits­te­kend voor. Het TBK blijft nieuwe wegen zoeken voor haar muzikale erf­goed: het vertolken van deze prach­tige en de tot de ver­beel­ding sprekende Slavisch Byzan­tijnse muziek, in de nieuwe tijd te plaatsen en uit te dragen op nieuwe podia.

Meer in­for­ma­tie: www.til­burgsbyzan­tijns­koor.com

 

KZM Belcanto

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer